Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

9. edycja Konkursu rozpoczęta

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.10.2017

2 października 2017 r. ruszyła 9. edycja Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka".
Szukajcie zadania konkursowego w zakładce ZADANIA.
Nagrodzeni zostaną indywidualnie wszyscy członkowie trzech najlepszych zespołów.

Oto lista nagród:

I miejsce – LAPTOP
II miejsce – TABLET
III miejsce – CZYTNIK E-BOOK

Szkoły, z których pochodzą zwycięskie zespoły, otrzymają wydawnictwa GUS i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Do każdej nagrody rzeczowej, której wartość przekracza kwotę 760 zł, laureaci otrzymają nagrodę pieniężną, w kwocie umożliwiającej pokrycie kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanej nagrody. Zaliczka na ten podatek będzie potrącona przez Organizatora – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:

  • Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski,
  • Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

Do góry