Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium naukowe pt. „Wybory jako badanie statystyczne”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.02.2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium naukowym pt. „Wybory jako badanie statystyczne” prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego (profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor zwyczajny w Uczelni Łazarskiego w Warszawie od 2011 r.; w latach 1992—1995 i  2006— 2011 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego).

Seminarium organizowane jest dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji.

Seminarium odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, piętro II, sala 204, skąd będzie transmitowane na żywo w trybie wideokonferencji w środowisku LYNC (system umożliwiający aktywne uczestnictwo na bieżąco w seminarium) do urzędów statystycznych na terenie kraju.

Seminarium jest dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym będą:

1. Statystyka – doktrynalną podstawą demokracji.

2. Statystyczne uwarunkowania procedur decyzyjnych w systemach demokratycznych.

3. Atrybuty systemów wyborczych oraz wyborów do organów przedstawicielskich jako masowych ankietowych badań statystycznych.

4. Statystyczne kryteria jakości wyborów na wybranych przykładach.

5. Kierunki usprawnienia wyborów w świetle międzynarodowych standardów statystycznych i współczesnych technologii teleinformatycznych.

Tradycyjnie wszystkie nasze seminaria prowadzi w imieniu Oddziału Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS.

Mam nadzieję, że zechcecie Państwo skorzystać z oferty zapoznania się z problematyką seminarium.

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  .

Bliższe informacje o wykładowcy oraz instytucji,  którą reprezentuje,  znajdują się w specjalnej broszurze.

Wszystkie osoby zainteresowane ww. tematyką jeszcze raz serdecznie zapraszam na spotkanie. Jednocześnie  informujemy osoby, które chcą na miejscu w Urzędzie Statystycznym w Warszawie uczestniczyć w spotkaniu, że dojechać można do Urzędu al. Żwirki
i Wigury w kierunku lotniska Okęcie, a przed Hotelem NOVOTEL należy skręcić w prawo w ul. 1 Sierpnia – kilkaset metrów dalej, po lewej stronie, znajduje się wysoki zielono-biały budynek, który jest siedzibą Urzędu Statystycznego w Warszawie. Na pawilonie wejściowym znajduje się charakterystyczny wyświetlacz podający dane statystyczne.


Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS
/-/ Władysław Wiesław Łagodziński

Do góry