Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Iwona Foryś
Przewodnicząca
prof. dr hab. Iwona Foryś (Szczecin)
Karol Andrzejczak
Członek
dr hab. Karol Andrzejczak (Poznań))
Jan Berger
Członek
mgr Jan Berger (Warszawa)

Do góry