Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konkurs „Statystyka wokół nas” - II edycja

18.09.2014
Oddział Łódzki PTS we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi oraz Instytutem Statystyki i Demografii UŁ w dniu 30 września 2014 roku ogłasza drugą edycję konkursu "Statystyka wokół nas" adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. dra hab. Czesława Domańskiego.
Czytaj dalej

Uchwały Rady Głównej PTS z dnia 9 maja 2014 r.

10.06.2014
Na posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r. Rada Główna PTS podjęła 5 uchwał. Dotyczą one protokółów z zebrań RG PTS i jej prezydium, przyjęcia bilansu za 2013 r.,ordynacji wyborczej, zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach i terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS oraz upoważnienia prezesa PTS w sprawie Olimpiady Wiedzy o Statystyce.
Czytaj dalej

Testowanie hipotez o strukturze macierzy kowariancyjnej w dwupoziomowym modelu wielowymiarowym

09.06.2014
W ramach cyklu poświęconego metodom statystycznym i ich zastosowaniom najbliższy wykład „Testowanie hipotez o strukturze macierzy kowariancyjnej w dwupoziomowym modelu wielowymiarowym” wygłosi dr Katarzyna Filipiak w środę 25 czerwca 2014 roku.
Czytaj dalej

Statystyczna analiza danych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych i sekwencjonowania nowej generacji

07.05.2014
W ramach cyklu poświęconego metodom statystycznym i ich zastosowaniom najbliższy wykład „Statystyczna analiza danych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych i sekwencjonowania nowej generacji” wygłoszą dr Joanna Zyprych-Walczak i dr Alicja Szabelska w środę 21 maja 2014 roku.
Czytaj dalej

Układy mieszane dla doświadczeń trójczynnikowych z krzyżową i zagnieżdżoną strukturą poziomów czynników

09.04.2014
W ramach cyklu poświęconego metodom statystycznym i ich zastosowaniom najbliższy wykład „Układy mieszane dla doświadczeń trójczynnikowych z krzyżową i zagnieżdżoną strukturą poziomów czynników” wygłoszą prof. dr hab. Iwona Mejza i dr Katarzyna Ambroży-Deręgowska w środę 23 kwietnia 2014 roku.
Czytaj dalej

Finał IV edycji konkursu "Analityk danych"

31.03.2014
Katowicka RO PTS oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowały IV edycję konkursu "Analityk danych", który - jak zwykle - przebiegał dwuetapowo. W pierwszej fazie zespoły przesyłały opracowania pocztą e-mail. Na podstawie przeprowadzonej oceny do finału zakwalifikowano 8 zespołów. Zawody finałowe IV edycji konkursu "Analityk danych" odbyły się 22 marca 2014 r. w siedzibie UE Katowice.
Czytaj dalej

O dwóch podejściach do analizy serii doświadczeń odmianowych: porównanie analizy jedno- i dwustopniowej

03.03.2014
W ramach cyklu poświęconego metodom statystycznym i ich zastosowaniom najbliższy wykład „O dwóch podejściach do analizy serii doświadczeń odmianowych: porównanie analizy jedno- i dwustopniowej” wygłosi prof. dr hab. Wiesław Pilarczyk w dniu 19 marca 2014 r.
Czytaj dalej

IV edycja konkursu "Analityk danych"

05.02.2014
Po raz czwarty katowicki oddział PTS oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają do udziału w konkursie "Analityk danych".
Czytaj dalej

O zastosowaniu układów afinicznie rozkładalnych w ocenie odmian

30.01.2014
W ramach cyklu poświęconego metodom statystycznym i ich zastosowaniom najbliższy wykład "O zastosowaniu układów afinicznie rozkładalnych w ocenie odmian" wygłosi prof. dr hab. Wiesław Pilarczyk w dniu 19 lutego 2014 r.
Czytaj dalej

Uchwały Rady Głównej PTS

08.01.2014
Uchwały Rady Głównej PTS w sprawie: oceny przebiegu Kongresu Statystyki Polskiej w Poznaniu, obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki i harmonogramu wyborów w 2014 r.
Czytaj dalej
1    17  18  19  20  21  22  23  24  25    26
Do góry