Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

IV edycja Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka"

03.10.2011
Rada Oddziału PTS i Urząd Statystyczny w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić uczniów dziennych szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego na IV edycję Konkursu „Statystyka mnie dotyka"."
Czytaj dalej

Finał konkursu Sigma Kwadrat

21.07.2011
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu zwyciężyli w II Lubelskim Konkursie Statystyczno-Demograficznym Sigma Kwadrat. Finał konkursu, który w tym roku dofinansowany był ze środków Narodowego Banku Polskiego, odbył się 19 kwietnia 2011 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Czytaj dalej

Finał III edycji Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka"

11.04.2011
1 kwietnia 2011 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa Wojewódzkiego Biura Spisowego z udziałem Piotra Florka - Wojewody Wielkopolskiego i Jacka Kowalewskiego - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W trakcie tej konferencji, inaugurującej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Pan Wojewoda, pełniący funkcję Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, zwrócił się do mieszkańców Wielkopolski z apelem o wzięcie udziału w tym badaniu za pośrednictwem Internetu oraz o życzliwe przyjęcie rachmistrzów spisowych i ankieterów statystycznych. Podkreślił przy tym potrzebę pozyskania danych statystycznych jako podstawy tworzenia krajowych, regionalnych i lokalnych polityk społecznych oraz strategii rozwoju.
Czytaj dalej

Wykład otwarty prof. Mauro Scanu (ISTAT) z okazji Światowego Dnia Statystyki

20.10.2010
Doceniając rolę, jaką statystyka odgrywa w społeczno-ekonomicznym rozwoju wszystkich społeczeństw, Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu wspólnie z Katedrą Statystyki Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizowała 20 października 2010 r. otwarty wykład dra Mauro Scanu pt. Data integration: an overview on methodologies and applications, wpisujący się w uroczyste obchody I Światowego Dnia Statystyki, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z rezolucją nr 64/267 z 3 czerwca 2010 r.
Czytaj dalej

W dniu 26 czerwca 2010 r. zmarł nagle w wieku 65 lat prof. dr hab. Wiesław Wagner

19.07.2010
W dniu 26 czerwca 2010 r. zmarł nagle w wieku 65 lat prof. dr hab. Wiesław Wagner
Czytaj dalej

Finał Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat

19.04.2010
W dniu 14 kwietnia 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu miał miejsce ostatni etap I Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat z okazji Dnia Statystyki Polskiej.
Czytaj dalej

Wręczenie nagród laureatom drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka

06.04.2010
31 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród laureatom drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka zorganizowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Na konkurs zorganizowany z okazji Dnia Statystyki Polskiej w 2010 r. nadesłano 20 prac przygotowanych przez 58 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego

19.02.2010
Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego w dniu 10 lutego 2010 r. wybrano władze naczelne na kadencję 2010-2014.
Czytaj dalej

Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej

15.12.2009
Kon­kurs jest okazją do przy­bliżenia młodzieży szkół ponad­gim­nazjal­nych prak­tycz­nego wymiaru statystyki i demografii, przy­dat­nego w kolej­nych etapach edukacji i póź­niej­szej pracy zawodowej, a także pozwala lepiej poznać zasady funk­cjonowania i działal­ność pol­skich służb statystyki publicz­nej oraz innych instytucji i organizacji statystycz­nych.
Czytaj dalej
1    18  19  20  21  22  23  24  25  26    26
Do góry