Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wręczenie nagród laureatom drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka

06.04.2010
31 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród laureatom drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu Statystyka mnie dotyka zorganizowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Na konkurs zorganizowany z okazji Dnia Statystyki Polskiej w 2010 r. nadesłano 20 prac przygotowanych przez 58 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego

19.02.2010
Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego w dniu 10 lutego 2010 r. wybrano władze naczelne na kadencję 2010-2014.
Czytaj dalej

Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej

15.12.2009
Kon­kurs jest okazją do przy­bliżenia młodzieży szkół ponad­gim­nazjal­nych prak­tycz­nego wymiaru statystyki i demografii, przy­dat­nego w kolej­nych etapach edukacji i póź­niej­szej pracy zawodowej, a także pozwala lepiej poznać zasady funk­cjonowania i działal­ność pol­skich służb statystyki publicz­nej oraz innych instytucji i organizacji statystycz­nych.
Czytaj dalej

Komunikat PTS

25.11.2009
Uchwałą Rady Głównej PTS powołane zostały kolejne, obok SKAD, sekcje Polskiego Towarzystwa Statystycznego, tj. Sekcja Statystyki Matematycznej i Sekcja Historyczna.
Czytaj dalej

Konkurs „STATYSTYKA MNIE DOTYKA” z okazji Dnia Statystyki Polskiej

01.10.2009
Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do udziału w drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu „STATYSTYKA MNIE DOTYKA” z okazji Dnia Statystyki Polskiej.
Czytaj dalej
1    18  19  20  21  22  23  24  25  26    26
Do góry