Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej

15.12.2009
Kon­kurs jest okazją do przy­bliżenia młodzieży szkół ponad­gim­nazjal­nych prak­tycz­nego wymiaru statystyki i demografii, przy­dat­nego w kolej­nych etapach edukacji i póź­niej­szej pracy zawodowej, a także pozwala lepiej poznać zasady funk­cjonowania i działal­ność pol­skich służb statystyki publicz­nej oraz innych instytucji i organizacji statystycz­nych.
Czytaj dalej

Komunikat PTS

25.11.2009
Uchwałą Rady Głównej PTS powołane zostały kolejne, obok SKAD, sekcje Polskiego Towarzystwa Statystycznego, tj. Sekcja Statystyki Matematycznej i Sekcja Historyczna.
Czytaj dalej

Konkurs „STATYSTYKA MNIE DOTYKA” z okazji Dnia Statystyki Polskiej

01.10.2009
Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do udziału w drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu „STATYSTYKA MNIE DOTYKA” z okazji Dnia Statystyki Polskiej.
Czytaj dalej

List otwarty PTS do opinii publicznej

30.04.2008
List otwarty Polskiego Towarzystwa Statystycznego do opinii publicznej, mediów, środowisk naukowych, organów władzy państwowej i samorządowej, do wszystkich użytkowników statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego

13.10.2007
Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wrocław 10-12.10.2007
Czytaj dalej
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Do góry