Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Diagnoza Społeczna 2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.03.2015

W okresie od połowy lutego do połowy maja br. zostanie przeprowadzone na terenie całego kraju  badanie ankietowe Diagnoza Społeczna 2015.  Jest to już ósma edycja,  tego całkowicie niezależnego od instytucji państwowych badania reprezentacyjnego o sytuacji życiowej POLAKÓW .  

Diagnoza Społeczna jest największym w  kraju i  największym na świecie tego typu  badaniem socjologicznym, demograficznym i ekonomicznym opisującym zjawiska i procesy zachodzące   w  rodzinach, w gospodarstwach domowych i wokół nich.  Badanie to, daje możliwie pełną odpowiedź na pytanie, jacy jesteśmy, jak żyjemy,  w jakiej jesteśmy kondycji materialnej, życiowej i osobistej .

Koncepcja Diagnozy Społecznej została opracowania przez zespół naukowców tworzących Radę Monitoringu Społecznego. Biuro Badań i Analiz Statystycznych przy Polskim Towarzystwie Statystycznym od roku 2000 zajmuje się realizacją terenową badania  oraz jego obsługą organizacyjno -  finansową .

W kolejnych edycjach  zmieniała się liczba gospodarstw, które wzięły udział w badaniu.  W pierwszej edycji w 2000 roku, zrealizowano 3005 wywiadów z gospodarstwem domowych,  w kolejnych: w 2003 roku  zrealizowano 3961 wywiadów z gospodarstwem domowym,  w 2005 zrealizowano 3851 wywiadów, w roku 2007  zrealizowano 5532 wywiady,  w roku 2009  - 12381 wywiady a  w roku 2013 zrealizowano 12355 wywiadów z gospodarstwami domowymi.  W obecnie prowadzonym badaniu zamierzamy  zrealizować próbę na poziomie  badania z 2013, czyli  co najmniej 12400 wywiadów z gospodarstwami domowymi.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób, które uczestniczyły w poprzednich edycjach naszego   badania  w latach 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 i 2011, 2013 oraz do tych gospodarstw i osób, które po raz pierwszy zostały wylosowane do badania  w tym roku, o udział w badaniu, życzliwe przyjęcie ankieterów i udzielenie mu wyczerpujących i rzetelnych odpowiedzi..

Badanie jest całkowicie anonimowe. Wszystkie Państwa odpowiedzi będą wykorzystane tylko  i wyłącznie do celów opracowań naukowych  i  stworzenia prawdziwego obrazu naszego społeczeństwa. Nikt nie będzie miał wglądu do indywidualnych ankiet,  ani do żadnych danych osobistych osób i gospodarstw uczestniczących w badaniu.

Wyniki poprzednich pomiarów znajdują się na stronie internetowej www.diagnoza.com.   

W sprawach dotyczących organizacji badania,  można się kontaktować z wykonawcą: 
Biuro Badań i Analiz Statystycznych przy Polskim Towarzystwie Statystycznym 
Tel.( 22)  608 32 74 lub na adres mailowy 

 

Władysław Wiesław Łagodziński
Wiceprezes Rady Głównej PTS
Sekretarz Rady Monitoringu Społecznego

Do góry