Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu 10.02.2010

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.02.2010

Prezydium Rady Głównej PTS uprzejmie informuje, że Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PTS odbędzie się w środę, 10 lutego 2010 r. o godz. 11.00 (I termin) lub o godz. 11.15 (II termin) w Warszawie (al. Niepodległości 208, gmach GUS, sala nr 149 im. Profesora Kazimierza Romaniuka). Zgodnie ze statutem (§25 i §26), w walnym zgromadzeniu udział biorą:

  1. Z głosem decydującym - delegaci wybrani według klucza ustalonego przez Radę Główną [aktualnie 1 delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę liczby członków w oddziale PTS] oraz członkowie honorowi obywatele polscy.
  2. Z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, oraz osoby zaproszone.

Walne zgromadzenie jest prawomocne w I terminie przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

Do góry