Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach są organizatorami Olimpiady Statystycznej. Jest to nowy projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych, który uruchomiony zostanie w roku szkolnym 2016/2017.

Olimpiada Statystyczna to olimpiada interdyscyplinarna o zasięgu ogólnopolskim. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich zainteresowanych, bo „Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział (…)”: http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/