Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium z cyklu MAZOWSZE NASZ DOM

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.03.2017

W dniu  6 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu MAZOWSZE NASZ DOM poświęcone problematyce teoretycznych, i praktycznych aspektów wyznaczania i badania  aglomeracji miejskich .

Planowany zakres tematyczny prezentacji :

Dr Mirosław Grochowski( UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych ), „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu teoretycznym”,

  • co to jest obszar metropolitalny, co odróżnia go od innych tego typu obszarów, różne wymiary obszaru metropolitalnego, bariery w zrozumieniu idei obszaru,

Dr hab. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii  i Przestrzennego Zagospodarowania  PAN ) , „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu statystycznym”, ( Temat prawdopodobny; oczekujemy na potwierdzenie udziału wykładowcy ,

  • w jaki sposób można wyznaczać obszary metropolitalne, problemy z doborem wskaźników, własne doświadczenia w badaniu obszarów metropolitalnych

Dr Tomasz Sławiński ( Instytut Gospodarki Przestrzennej   i Mieszkalnictwa ),  „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu praktycznym”,

  • obszar metropolitalny jako instrument zarządzania w regionie, obszar metropolitalny - spojrzenie samorządowca a spojrzenie urbanisty.

Po prezentacjach ,z  których każda  powinna zająć około 25 minut, planujemy dyskusję .
Seminarium  zakończy się  około godziny 13.00- 13.30 .
Seminarium tradycyjnie będzie transmitowane w systemie LYNC resortu statystyki .

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w seminarium .

Władysław Wiesław Łagodziński
Wiceprezes RG PTS
Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS

Do góry