Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.02.2010

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego w dniu 10 lutego 2010 r. wybrano władze naczelne na kadencję 2010-2014. Po ukonstytuowaniu się ich skład osobowy jest następujący:

Rada Główna
prezes – prof. dr hab. Czesław  Domański (Łódź);
wiceprezesi – mgr Władysław Wiesław  Łagodziński (Warszawa), dr Krzysztof Najman (Gdańsk), prof. dr hab. Grażyna  Trzpiot (Katowice);
sekretarz  – prof. dr hab. Zofia  Rusnak (Wrocław );                                                                                                
skarbnik  – dr Ewa  Bulska (Warszawa);                                                                                              
członkowie –   prof. dr hab. Bronisław Ceranka (Poznań),  prof. dr hab. Mirosława Gazińska (Szczecin),   dr Tadeusz Jurek (Wrocław),  dr Kazimierz Kruszka (Poznań), prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (Poznań), prof. dr hab. Witold Miszczak (Wrocław), prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz (Wrocław), prof. dr hab. Józef Pociecha (Kraków), dr  Lechosław Stępień (Łódź),  prof. dr hab. Janusz Wywiał (Katowice), prof. dr hab.  Jan  Zawadzki (Szczecin);

Główna  Komisja Rewizyjna
przewodniczący -  mgr Jan Berger (Warszawa);
zastępca przewodniczącego - dr  Andrzej Jurek (Szczecin);
członek – prof. dr hab. Barbara Podolec (Kraków).

Sąd Koleżeński
przewodniczący - prof. dr hab. Tadeusz Jerzy Kowaleski (Łódź);
zastępca przewodniczącego – dr hab. Andrzej Młodak (Poznań);
członkowie -   dr  Iwona  Bąk (Szczecin),  dr  Hanna  Dudek (Warszawa), mgr Agnieszka  Ilczuk (Wrocław),  dr Alina Jędrzejczak (Łódź),  mgr Zbigniew Pietrzak (Gdańsk),  mgr Hanna Szenderowska – Czarnocka (Warszawa), dr Teresa  Śmiłowska (Łódź),  mgr inż. Halina  Woźniak (Wrocław).

W uchwale o kierunkach działalności PTS w  latach 2010-2014 znalazły się następujące zadania:

 1. Powołanie zespołu do opracowania  strategii rozwoju PTS w perspektywie do roku 2020 oraz  dokonania zmian w statucie Towarzystwa.
 2. Powołanie komitetu obchodów jubileuszu 100-lecia PTS.
 3. Włączenie  Rady Głównej i Oddziałów w organizację obchodów Dnia Statystyki Polskiej (9 marca) i Światowego Dnia Statystyki (20 października).
 4. Podjęcie  kroków mających na celu powołanie ogólnopolskiego ruchu na rzecz rozwoju edukacji statystycznej, kształcenia użytkowników oraz nauczania zawodowego statystyki.
 5. Rekrutacja nowych członków, szczególnie z grona studentów i pełnoletnich uczniów.
 6. Podjęcie prac nad upowszechnieniem właściwej terminologii statystycznej w mediach.
 7. Upowszechnienie dorobku naukowego i popularyzatorskiego statystyków polskich.
 8. Rozpatrzenie możliwości zorganizowania trójstopniowej olimpiady statystycznej wchodzącej w skład systemu olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 9. Podjęcie starań  na rzecz zorganizowania  w Polsce kongresu Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI).
 10. Wprowadzenie  czasopisma  „Statistics in Transition – new series”  na  tzw.  Listę Filadelfijską.
 11. Stworzenie warunków finansowo – organizacyjnych do samodzielnego prowadzenia przez oddziały PTS badań regionalnych na potrzeby lokalnych zleceniodawców.
 12. Stała aktualizacja i modernizacja  internetowej strony  PTS  i  SKAD.
Do góry