Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Z ŻAŁOBNEJ KARTY – DR EWA BOGUSŁAWA BULSKA

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.06.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2018 r. zmarła dr Ewa Bogusława Bulska — doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członek Rady Głównej PTS, członek Rady Metodyczno-Programowej GUS (1974–1999), dyrektor Urzędu Statystycznego w m.st. Warszawie (1992–1996), członek Komitetu Redakcyjnego GUS (1996-2000), dyrektor Departamentu Udostępniania Danych GUS (1996–2001), p.o. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego GUS (2002–2003), członek Rady Programowej „Wiadomości Statystycznych”(1996–2000), Redaktor Naczelny Kwartalnika Statystycznego (1998–2003).

Przez ponad trzy lata, jako Przewodnicząca Sekcji Społeczno-Gospodarczej Towarzystwa Miłośników Historii wspólnie z Radą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego organizowała wiele seminariów i spotkań naukowych. Ponadto od 1976 r. pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotów, a przez 2 kadencje ławnika sądowego tego Sądu w Wydziale Rodzinnym i dla Nieletnich (2004–2011).

W uznaniu zasług za bogatą i wszechstronną działalność na polu zawodowym i społecznym otrzymała: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę honorową Zasłużony Pracownik Państwowy, odznakę honorową „Za Zasługi dla Statystyki PRL", Złotą Odznakę "Za zasługi dla województwa warszawskiego", Medal 40-lecia Polski Ludowej, odznakę „Zasłużony Działacz Kultury", Złotą Odznakę Honorową "Za Zasługi w organizowaniu i rozwoju sieci korespondentów Głównego Urzędu Statystycznego", Medal Pamiątkowy ,,90 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego", Złotą i Srebrną Honorową Odznakę Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Złotą i Srebrną Odznakę Działkowca „Za pracę społeczną w ogrodnictwie działkowym", dyplomy uznania „Za ofiarną pracę społeczną w wymiarze sprawiedliwości".


W osobie zmarłej dr Ewy Bogusławy Bulskiej społeczność statystyki polskiej straciła wspaniałą Koleżankę i Zasłużonego Statystyka. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w dniu 3 lipca 2018 roku o godz. 12.00 w Kościele Ewangelicko-Reformowanym Al. Solidarności 74
po którym nastąpi odprowadzenie
na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ul. Żytniej 42


Rodzinie pogrążonej w żałobie składam wyrazy głębokiego współczucia i żalu w imieniu własnym oraz Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Rady Oddziału Warszawskiego.


Władysław Wiesław Łagodziński


Do góry