Rada Oddziału Warszawskiego PTS z ogromnym żalem zawiadamia, że zmarł dr Lucjan Adamczuk  — socjolog, działacz opozycyjny, statystyk, inicjator i współrealizator wielu bezcennych badań nad religijnością społeczeństwa polskiego, redaktor i współredaktor wielu monografii, autor licznych opracowań naukowo-badawczych.

Od 1981 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Należał do „ojców założycieli”  w czasie reaktywacji Polskiego Towarzystwa Statystycznego w 1981 roku. Został wybrany sekretarzem generalnym Rady Głównej PTS i był autorem Deklaracji Programowej PTS.

Przed Sierpniem’80 należał do nielicznych badaczy zajmujących się problematyką Grudnia’70. Jego Rewolta szczecińska. Analiza socjologiczno-historyczna, najpierw ukazała się po francusku („Economie et Humanisme” 1984, nr 7–8), a po polsku dopiero w 1989 roku w II tomie Studiów nad ruchami społecznymi

Po Sierpniu’80 współorganizował NSZZ „Solidarność” w GUS.

W latach 1984–1990 był kierownikiem Zakładu Socjologii Kultury w stołecznym Instytucie Kultury.

W 1987 r. był współzałożycielem  Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i wieloletnim jej sekretarzem (do  2006 r.).

W 1990 roku wrócił do GUS. Pracował na stanowisku naczelnika w Departamencie Badań Demograficznych. Był  inicjatorem utworzenia i kierownikiem Zespołu ds. Wyznań Religijnych i Narodowości. Po 2008 roku przeszedł na emeryturę.

Jednocześnie współpracował z ISKK  SAC i był członkiem Zespołu Badawczego OSS OPINIA działającego w latach 1996–2014. 

W osobie zmarłego dra Lucjana Adamczuka społeczność statystyki polskiej straciła wspaniałego Kolegę oraz Zasłużonego Statystyka i Socjologa.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Pogrzeb ŚP. Doktora Lucjana Adamczuka odbędzie się w Warszawie w dniu 17.05.2019 r. (piątek) na Cmentarzu Komunalnym Północnym (ul. K. Wóycickiego 14), o godz. 14:30 w  Domu Przedpogrzebowym w sali B.


Rodzinie pogrążonej w żałobie składam wyrazy głębokiego współczucia i żalu
w imieniu własnym oraz Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

 

Władysław Wiesław Łagodziński

Przewodniczący Rady Oddziału PTS