Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Statistics in Transition

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa


Polskie Towarzystwo Statystyczne realizuje na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki projekt na rzecz wsparcia czasopism naukowych pn. „Rozwój czasopism naukowych”, dofinansowany z budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymanie się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Zadania realizowane przez PTS na rzecz czasopisma „Statistics in Transition new series” dotyczą zakupu i wdrożenia nowego systemu do zarządzania pracami redakcyjnymi oraz oprogramowania i innych środków technicznych związanych z upowszechnianiem czasopisma w wersji elektronicznej i obsługą artykułów przygotowanych w różnych edytorach tekstu; weryfikowania oryginalności artykułów naukowych za pomocą oprogramowania antyplagiatowego; opatrywania bieżących i archiwalnych artykułów numerami DOI deponowanymi w bazie Crossref.

Na realizację projektu Polskie Towarzystwo Statystyczne otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 36 160,17 zł.

Attention: Please go to our new webpage

Statistics in Transition (SiT) jest międzynarodowym czasopismem wspólnie wydawanym przez PTS i GUS, który finansuje wydawnictwo. Jego wydawanie zainicjowano w 1993 r. i do 2006 r. ukazywało się ono dwa razy do roku. Od tego czasu, pod nieco zmienionym tytułem Statistics in Transition  new series , ukazuje się  trzy razy w roku.

Czasopismo stanowi forum wymiany idei i doświadczeń między członkami międzynarodowego środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników, wliczając w to grono badaczy, nauczycieli, politycznych decydentów oraz opinię publiczną. Początkowy profil czasopisma koncentrującego się na statystycznych aspektach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowo zorientowanej stopniowo został rozszerzony, tak aby objąć problematykę rozwoju i modernizacji sytemu statystyki publicznej (oficjalnej), traktowanej w szerokim ujęciu.

Wszystkie potencjalne artykuły nadesłane do redakcji SiT są recenzowane przez niezależnych przedstawicieli środowiska naukowego oraz innych ekspertów. Publikacja ukazuje się tylko w języku angielskim.
Punktacja publikacji wg MNiSW - 40 punktów.

ISSN 1234-7655       e-ISSN 2450-0291

Do góry