Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Statistics in Transition

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Attention: Please go to our new webpage

Statistics in Transition (SiT) jest międzynarodowym czasopismem wspólnie wydawanym przez PTS i GUS, który finansuje wydawnictwo. Jego wydawanie zainicjowano w 1993 r. i do 2006 r. ukazywało się ono dwa razy do roku. Od tego czasu, pod nieco zmienionym tytułem Statistics in Transition  new series , ukazuje się  trzy razy w roku.

Czasopismo stanowi forum wymiany idei i doświadczeń między członkami międzynarodowego środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników, wliczając w to grono badaczy, nauczycieli, politycznych decydentów oraz opinię publiczną. Początkowy profil czasopisma koncentrującego się na statystycznych aspektach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowo zorientowanej stopniowo został rozszerzony, tak aby objąć problematykę rozwoju i modernizacji sytemu statystyki publicznej (oficjalnej), traktowanej w szerokim ujęciu.

Wszystkie potencjalne artykuły nadesłane do redakcji SiT są recenzowane przez niezależnych przedstawicieli środowiska naukowego oraz innych ekspertów. Publikacja ukazuje się tylko w języku angielskim.
Punktacja publikacji wg MNiSW - 40 punktów.

ISSN 1234-7655       e-ISSN 2450-0291

Do góry