Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE:

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Pożegnanie Prof. dra hab. Jana Kordosa

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.12.2021

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy

zmarłego w dniu 29 listopada 2021 r. jednego z najwybitniejszych statystyków polskich w historii

Prof. dra hab. Jana Kordosa

Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Statystycznego, współinicjatora reaktywacji  PTS w 1981 r.,

prezesa PTS w latach 1985–1994,

wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1992–1996,

członka wybieralnego Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, eksperta o światowej renomie, m.in. konsultanta Banku Światowego, współpracownika Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej EUROSTAT i Biura Statystycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych

wieloletniego profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,

założyciela i pierwszego redaktora naczelnego czasopisma „Statistics in Transition”,

 Wychowawcę oraz Mistrza wielu pokoleń statystyków polskich.

 

Cześć Jego Pamięci!

Polskie Towarzystwo Statystyczne – Oddział w Poznaniu

Do góry