Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Warszawa

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

01.12.2021
Rada Oddziału Warszawskiego PTS z bólem zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2021 r. w Warszawie zmarł prof. dr hab. Jan Kordos, pierwszy Prezes po reaktywacji Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Czytaj dalej

Komunikat nr 1/2021 Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 18.05.2021 r. ze spotkania poświęconego bieżącej działalności

15.06.2021
Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie Bożena Łazowska, Józef Oleński, Krzysztof Kowalski oraz zaproszeni goście p. Małgorzata Chilmończyk oraz p. Tomasz Zegar – członek Oddziału, na zaproszenie p. Krzysztofa Kowalskiego Zastępcy Przewodniczącego obradowała w formule wideokonferencji w dniu 18 maja 2021 r.
Czytaj dalej

Żegnamy Śp. Władysława Wiesława Łagodzińskiego

23.12.2020
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 18 grudnia 2020 r. zmarł Śp. Władysław Wiesław Łagodziński
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Big data jako źródło informacji statystycznych”

19.11.2019
W dniu 28 listopada (czwartek) 2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbędzie się autorskie seminarium naukowe pt. „Big Data jako źródło informacji statystycznych” prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego (profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor w Uczelni Łazarskiego w Warszawie od 2011 r.; w latach 1992—1995 i 2006— 2011 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego). Seminarium organizowane jest dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji.
Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego

21.02.2019
W dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, II piętro, sala 204, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTS

29.01.2019
Rada Oddziału Warszawskiego PTS zgodnie z decyzją Rady Głównej PTS z listopada 2018 r. zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 13 lutego (środa) 2019 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, sala 204; II piętro, godz. 11.00 – pierwszy termin i 11.30 – drugi termin.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych”

18.01.2019
W dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się autorskie seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych” dra Andrzeja Jakubowskiego z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Wprowadzenia do seminarium dokona dr Krzysztof Markowski Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. Seminarium zorganizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształtowaniu jakości życia mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych”

10.12.2018
W dniu 29 listopada 2018 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształtowaniu jakości życia mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych” dr Doroty Wyszkowskiej (Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku) i dr hab. Doroty Perło (Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego). Wprowadzenia do seminarium dokona Ewa Kamińska-Gawryluk (Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku). Seminarium zorganizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium byłodedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Przedsiębiorczość XXI w. – wyzwania dla nauki, polityki i statystyki”

22.10.2018
W dniu 18 października 2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Przedsiębiorczość XXI w. – wyzwania dla nauki, polityki i statystyki” prof. dra hab. Jerzego Cieślika (Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie). Seminarium organizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. "Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy"

24.09.2018
W dniu 20 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się autorskie seminarium naukowe pt. „Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego (profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor w Uczelni Łazarskiego w Warszawie od 2011 r.; w latach 1992—1995 i 2006— 2011 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego). Seminarium organizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Komunikat nr 4(36)/2018 Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności

18.09.2018
Komunikat nr 4(36)/2018 Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności
Czytaj dalej

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

31.07.2018
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314005 umieszczony został projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Czytaj dalej

Komunikat nr 3(35)/2018 Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności

06.07.2018
Komunikat nr 3(35)/2018 Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności.
Czytaj dalej

Z ŻAŁOBNEJ KARTY – DR EWA BOGUSŁAWA BULSKA

29.06.2018
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2018 r. zmarła dr Ewa Bogusława Bulska — doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członek Rady Głównej PTS, członek Rady Metodyczno-Programowej GUS (1974–1999), dyrektor Urzędu Statystycznego w m.st. Warszawie (1992–1996), członek Komitetu Redakcyjnego GUS (1996-2000), dyrektor Departamentu Udostępniania Danych GUS (1996–2001), p.o. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego GUS (2002–2003), członek Rady Programowej „Wiadomości Statystycznych”(1996–2000), Redaktor Naczelny Kwartalnika Statystycznego (1998–2003).
Czytaj dalej

Współpraca oddziałów PTS w Lublinie i Warszawie

27.06.2018
Rada Oddziału Warszawskiego informuje, że wspólnie z US w Lublinie, Oddziałem Lubelskim PTS i PTE oraz Oddziałem Okręgowym NBP w Lublinie uczestniczyliśmy w bardzo interesującym i wartościowym cyklu seminariów pt. Gospodarcze horyzonty wolności.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?”

30.04.2018
W dniu 26 kwietnia (czwartek) 2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?” prof. dra hab. Tadeusza Szumlicza (polski ekonomista specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń i polityki społecznej; w 2006 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych i jednocześnie otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego w SGH w Warszawie). Seminarium zorganizowane zostało dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski”

18.04.2018
W dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski” dr hab. Cecylii Leszczyńskiej (prof. UW, zajmuje się historią gospodarczą XIX i XX wieku oraz statystyką historyczną, prowadzi badania dotyczące historii bankowości centralnej, systemów monetarnych). Seminarium zorganizowane zostało dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe Oddziału Warszawskiego PTS pt. „Wybory jako badanie statystyczne”

27.02.2018
W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Wybory jako badanie statystyczne” prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego (profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor w Uczelni Łazarskiego w Warszawie od 2011 r.; w latach 1992—1995 i 2006— 2011 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego). Seminarium zorganizowane zostało dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

III Ogólnopolska Konferencja „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego - wyzwania innowacyjne”

16.02.2018
III Ogólnopolska Konferencja „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego - wyzwania innowacyjne” odbędzie się w dniach 26-27 marca 2018 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Związek Banków Polskich na tle systemu bankowego w Polsce”

06.02.2018
W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Związek Banków Polskich na tle systemu bankowego w Polsce” dra Przemysława Barbricha (Dyrektor Zespołu Public Relations Związku Banków Polskich; doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Społecznej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego; wcześniej dziennikarz Programu Trzeciego Polskiego Radia i TVN; autor kilkuset audycji publicystycznych i programów informacyjnych dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych).
Czytaj dalej

Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach technicznych – prezentacje z wykładów

25.10.2017
Prezentacje z organizowanych przez Oddział Poznański PTS wykładów otwartych w roku akademickim 2016/2017
Czytaj dalej

Seminarium naukowe z cyklu PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

20.10.2017
27 października br. ( piątek ) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbędzie się kolejne Seminarium Naukowe z cyklu PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO.
Czytaj dalej

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

18.10.2017
Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego przyjęła z głębokim żalem informację o śmierci w dniu 10 października br. Pana Andrzeja Jopkiewicza Dyrektora Centralnej Biblioteki Statystycznej im. S.Szulca w latach 1973-2004 .
Czytaj dalej

STRATEGIA ROZWOJU E-PAŃSTWA W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU-STUDIUM FORESIGHT

26.09.2017
Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje, że 21 sierpnia 2017 r. w gmachu US Warszawa odbyło się kolejne Seminarium naukowe z cyklu PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ STATYSTYKI POLSKIEJ.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe z cyklu GŁÓWNE PROBLEMY STATYSTYKI WSPÓŁCZESNEJ

14.09.2017
Rada Oddziału Warszawskiego PTS zaprasza na seminarium naukowe z cyklu GŁÓWNE PROBLEMY STATYSTYKI WSPÓŁCZESNEJ z udziałem Prof. dr. hab. Józefa OLEŃSKIEGO ( Profesora Uczelni im.Łazarskiego, byłego Prezesa GUS, emerytowanego profesora UW , eksperta EUROSTATU i Komisji Statystycznej ONZ ), który wygłosi wykład n/t STRATEGIA ROZWOJU E-PAŃSTWA W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU-STUDIUM FORESIGHT .
Czytaj dalej

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

14.09.2017
Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 9 września 2017 r. zmarła p. dr Halina Dmochowska – w latach 2002-2016 wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, od 1 kwietnia do 7 czerwca 2016 roku pełniąca obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, długoletnia Redaktor Naczelna Komitetu Redakcyjnego GUS, a obecnie Przewodnicząca Rady Naukowej „Wiadomości Statystycznych”.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe pt. „Hybrydowy model statystyki wyznań w Polsce”

22.05.2017
Seminarium odbędzie się 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, piętro II, sala 204.
Czytaj dalej

Seminarium z cyklu MAZOWSZE NASZ DOM

28.03.2017
W dniu 6 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu MAZOWSZE NASZ DOM poświęcone problematyce teoretycznych, i praktycznych aspektów wyznaczania i badania aglomeracji miejskich .
Czytaj dalej

Wykład pt." POLSKIE BADANIA STATYSTYCZNE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ "

24.01.2017
PILNA INFORMACJA US Warszawa i Oddziału Warszawskiego PTS : Uprzejmie informuję ,że 25 stycznia br. tj. w najbliższą środę w siedzibie US Warszawa ,ul.1 Sierpnia 21, sala 204 , II piętro, o godzinie 11.00 rozpocznie się seminarium naukowe poświęcone historii statystyki polskiej w czasie II Wojny Światowej.
Czytaj dalej

Seminarium pt. „Psychologia szczęścia …”

20.12.2016
W dniu 15 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. „Psychologia szczęścia …”, które poprowadził prof. dr hab. Janusz Czapiński — Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie; autor bardzo interesującej i nowatorskiej publikacji pt. „Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej.” Opracowanie jest, zdaniem autora, plonem wieloletnich badań w projekcie Diagnoza Sołeczna (2000–2015). Było to siódme seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.
Czytaj dalej

Opracowanie prof. dra hab. Tomasza Panka pt. Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej

02.12.2016
Rada Oddziału Warszawskiego informuje, że ukazało się bardzo interesujące opracowanie prof. dra hab. Tomasza Panka pt. „Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej”. Ukazało się ono w Zeszycie Naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH [Nr 48/2016].
Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium RG PTS w dniu 7.07.2016 r., w tym zmiana na stanowisku skarbnika

14.07.2016
Dnia 07.07.2016 w siedzibie PTS Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Wiesław Łagodziński i dr hab. Krzysztof Najman.
Czytaj dalej

Seminarium pt. "Perspektywy rozwoju demograficznego - wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne"

16.06.2016
W dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. „Perspektywy rozwoju demograficznego - wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne, które organizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników urzędów statystycznych w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Wykład wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Gołata specjalizująca się w metodologii badań demograficznych i statystycznych, przede wszystkim w zakresie wielowymiarowej analizy demograficznej, terytorialnego zróżnicowania procesów demograficznych i rynku pracy, spisów ludności, wykorzystania rejestrów administracyjnych w statystyce publicznej, jakości badań i danych statystycznych, integracji statystycznej z różnych źródeł informacji, statystyce regionalnej, metody reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów.
Było to już szóste seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.
Czytaj dalej

Dr Dominik Rozkrut powołany na stanowisko Prezesa GUS

08.06.2016
Jak podaje komunikat BIP GUS, Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło z dniem 8 czerwca br. powołała na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Pana dra Dominika Rozkruta Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
Czytaj dalej

Seminarium pt. „Perspektywy rozwoju demograficznego - wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne ”

01.06.2016
W dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 10.15, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbędzie się seminarium pt. „Perspektywy rozwoju demograficznego - wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne ”, które poprowadzi prof. dr hab. Elżbieta Gołata specjalizująca się w metodologii badań demograficznych i statystycznych, przede wszystkim w zakresie wielowymiarowej analizy demograficznej, terytorialnego zróżnicowania procesów demograficznych i rynku pracy, spisów ludności, wykorzystania rejestrów administracyjnych w statystyce publicznej, jakości badań i danych statystycznych, integracji statystycznej z różnych źródeł informacji, statystyce regionalnej, metody reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów.
Będzie to już szóste seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.
Czytaj dalej

Seminarium pt. „Jak nowe technologie zmieniają nasze życie, czyli o efektach korzystania z internetu”

31.05.2016
W dniu 24 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. „Jak nowe technologie zmieniają nasze życie, czyli o efektach korzystania z internetu ”. Wykład wygłosił dr Dominik Batorski zajmujący się badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także sposobów korzystania z tych technologii i zachowań użytkowników. Seminarium dedykowane było obchodom Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, który przypada 17 maja. Było to już piąte seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.
Czytaj dalej

Seminarium pt. „Przemiany statystyki polskiej”

09.05.2016
W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. „Przemiany statystyki polskiej”, które złożone było z dwóch części tematycznych. Prof. dr hab. Józef Oleński wygłosił wykład pt. Co czeka statystykę oficjalną w najbliższych latach?, natomiast mgr Władysław Wiesław Łagodziński przedstawił Kalendarium zdarzeń w GUS i ich znaczenie dla statystyki w latach 1989–2015. Seminarium dedykowane było obchodom Dnia Statystyki Polskiej. Było to czwarte seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.
Czytaj dalej

Seminarium pt. „O moralności życia publicznego”

18.04.2016
W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, niezwykle interesujący wykład pt. „O moralności życia publicznego” wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Środa — polska etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego. Było to trzecie seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”. W seminarium uczestniczyła wyjątkowo duża liczba słuchaczy. Bezpośrednio na sali było ok. 70 osób, a kilkaset zebrało się w 60 punktach „odbiorczych” na terenie całego kraju. Była to najwyższa, jak do tej pory, frekwencja jaką odnotowano w trakcie seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski PTS. Na uwagę zasługuje fakt, że Pani Profesor uzyskała rzadko spotykany na wkładach interaktywny udział osób z sali w trakcie swojego wykładu.
Czytaj dalej

Z ŻAŁOBNEJ KARTY – prof. dr hab. Juliusz Łukasiewicz

13.04.2016
Zmarł w dniu 10 kwietnia 2016 r. prof. dr hab. Juliusz Łukasiewicz wybitny historyk, badacz historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku.
Czytaj dalej

Seminarium pt. „O moralności życia publicznego”

09.04.2016
W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbędzie się seminarium pt. „O moralności życia publicznego”, które poprowadzi prof. dr hab. Magdalena Środa — polska etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to trzecie seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.
Czytaj dalej

Informacja Rady Oddziału Warszawskiego PTS o działalności edukacyjnej

05.04.2016
W związku z Ogólnopolską Konferencją Naukową Społeczne Wyzwania Edukacji Statystycznej (Gdynia 17–18 marzec br.) dedykowaną obchodom Dnia Statystyki Polskiej Rada Oddziału Warszawskiego PTS przygotowała Informację o działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS w latach 2011–2016 w zakresie promocji i popularyzacji wiedzy statystycznej i doskonalenia zawodowego pracowników resortu statystyki.
Seminarium Oddziału Warszawskiego PTS dedykowane obchodom Dnia Statystyki Polskiej ze względów kadrowych i organizacyjnych zostało przesunięte na trzecią dekadę kwietnia br.
Czytaj dalej

Olimpiada Statystyczna w roku szkolnym 2016/2017

01.03.2016
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach są organizatorami Olimpiady Statystycznej. Jest to nowy projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych, który uruchomiony zostanie w roku szkolnym 2016/2017.
Czytaj dalej

Wernisaż wystawy „Na Nowo. Warszawiacy 1945–1955” w Domu Spotkań z Historią

23.02.2016
W dniu 19 lutego 2016 r. w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 odbył się uroczysty wieczór z okazji 10-lecia Domu Spotkań z Historią. Głównym punktem programu był wernisaż wystawy „Na Nowo. Warszawiacy 1945–1955”. W trakcie spotkania odbył się pokaz mody z powojennej dekady oraz koncert z muzyką warszawską.
Czytaj dalej

Seminarium „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce” dostępne na YouTube

08.02.2016
Rada Oddziału Warszawskiego informuje, że materiał filmowy z seminarium pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce” prof. dr hab. Grażyny Ancyparowicz (członka Rady Polityki Pieniężnej) został już opracowany i opublikowany na kanale filmowym PTS OW na You Tube.
Czytaj dalej

Publikacja Bożeny Łazowskiej (Dyrektor CBS) pt. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ

04.02.2016
Rada Oddziału Warszawskiego PTS z przyjemnością informuje, że nakładem Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca ukazała się publikacja Bożeny Łazowskiej (członka Oddziału Warszawskiego PTS) pt. Działalność badawcza Głównego Urzędu Statystycznego w okresie II Rzeczypospolitej.
Czytaj dalej

Prelekcja na temat wyników badania Diagnoza Społeczna 2015

02.02.2016
W dniu 20 stycznia 2016 r. na zaproszenie Klubu Lions w Warszawie Przewodniczący Rady Oddziału PTS Władysław Wiesław Łagodziński wygłosił prelekcję na temat wyników badania Diagnoza Społeczna 2015, która spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Prezentacja ze spotkania dostępna jest na stronie internetowej PTS w zakładce Oddziału Warszawskiego — Referaty.
Czytaj dalej

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz wybrana do składu Rady Polityki Pieniężnej

01.02.2016
Rada Oddziału Warszawskiego uprzejmie informuje, że prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz została wybrana do składu Rady Polityki Pieniężnej. Pani Profesor prowadziła nasze ostatnie seminarium pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce” (patrz zakładka Oddziału Warszawskiego – Seminaria)
Czytaj dalej

Seminarium pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce”

28.01.2016
W dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce”, które poprowadziła prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz. (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach).
Czytaj dalej

Seminarium pt. Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?

18.12.2015
W dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?
Czytaj dalej

Komunikat nr 6(27)/2015 Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie spotkania nadzwyczajnego w pilnych sprawach bieżących

03.12.2015
Komunikat nr 6(27)/2015 Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie spotkania nadzwyczajnego w pilnych sprawach bieżących
Czytaj dalej

Konferencja dot. wyników badania „Diagnoza Społeczna 2015” w Centrum Prasowym PAP w Warszawie

25.11.2015
W dniu 24 listopada 2015 r. w Centrum Prasowym PAP odbyła się Konferencja Prasowe poświęcona prezentacji finalnego raportu „Diagnoza Społeczna 2015” (badania w terenie zakończyły się w czerwcu 2015 r.). Była to ósma edycja badania, które rozpoczęło się w 2000 r.
Czytaj dalej

IV tom Zielonogórskich spotkań z demografią

17.11.2015
Mamy przyjemność poinformować, iż ukazał się IV tom publikacji „Zielonogórskie spotkania z demografią” nt. „Stan zdrowia a procesy demograficzne”. Publikacja zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w Zielonej Górze w październiku 2014 r., której partnerem było Polskie Towarzystwo Statystyczne oddział Zielona Góra.
Czytaj dalej

Diagnoza Społeczna 2015 - Raport końcowy

17.11.2015
Dnia 24 listopada 2015 r. o godz.14.00 w Centrum Prasowym PAP, Warszawa ul. Bracka 6/8 odbędzie się Konferencja prasowa, na której autorzy badania zaprezentują wyniki tegorocznej edycji badania Diagnoza Społeczna 2015.
Czytaj dalej

Konkurs statystyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego „Statystyka – magia liczb” IV edycja.

29.10.2015
Od 19 października do 11 grudnia 2015 roku odbywa się IV edycja Konkursu „Statystyka – magia liczb”. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.
Czytaj dalej

Rozmowy o statystyce

26.10.2015
Dnia 20 października br., w związku z obchodami Światowego Dnia Statystyki, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wraz z Polskim Towarzystwem Statystycznym oddział Zielona Góra zorganizował spotkanie z cyklu Rozmowy o statystyce nt. Rynek pracy oraz koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim.
Czytaj dalej

Seminarium pt. Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie

21.10.2015
W dniu 28 października 2015 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbędzie się seminarium pt. "Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie". Ideą tego seminarium jest autorska prezentacja Urzędu i przedstawienie się całemu środowisku statystyków terenowych w możliwie najbardziej realnym obrazie codziennej działalności.
Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ STATYSTYKI

19.10.2015
20 października 2015 r. obchodzimy Światowy Dzień Statystyki. Święto uchwalono w 2010 r. (rezolucja ONZ 64/267 z 3 czerwca 2010 r.) z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ. Obchody mają zwrócić uwagę na znaczenie statystyki dla świata i krajów, ich oceny sytuacji i perspektyw rozwojowych.
Czytaj dalej

Cykl Wykładów Otwartych „Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach medycznych”

14.10.2015
Oddział PTS w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Wydział Matematyki i Informatyki UAM organizują w roku akademickim 2015/2016 cykl Wykładów Otwartych „Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach medycznych”
Czytaj dalej

Filmy z seminariów organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS

08.10.2015
Mam przyjemność poinformować, że Pan Bogusław Lasocki członek Oddziału Warszawskiego PTS uruchomił, dla członów PTS i wszystkich zainteresowanych, specjalny kanał filmowy na YouTube, gdzie będą zamieszczane materiały filmowe z seminariów.
Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja w Bydgoszczy 28 listopada 2015 r.

08.10.2015
pt. TRANSFORMACJA W DŁUGIM TRWANIU - WYMIAR SPOŁECZNO - GOSPODARCZY. DOŚWIADCZENIA POLSKI
Czytaj dalej

Seminarium dot. Kongresu MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii

29.09.2015
W dniu 7 października 2015 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbędzie się seminarium poświęcone uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kongresie MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii.
Czytaj dalej

Diagnoza Społeczna 2015

18.09.2015
Biuro Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS informuje, że w dniu 16 września, w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Rady Monitoringu Społecznego, na której zaprezentowano wyniki 8-mej edycji tego projektu.
Czytaj dalej

Big Data in Official Statistics - experiences at Statistics Netherlands

16.09.2015
Prezentacja z wykładu pt. Big Data and Official Statisitics – Experiences at Statistics Netherlands, który odbył się 10 września 2015 w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykład wygłosił Peter Struijs z Urzędu Statystycznego Holandii.
Czytaj dalej

mgr Maria Zofia Job

05.08.2015
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 lipca 2015 r. zmarła w wieku 74 lat Maria Zofia Job. W dniu 30 lipca 2015 r. została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”.

11.05.2015
11-12 czerwca 2015, Poznań - Ogólnopolska konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”
Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia odznaczeń prof. drowi hab. Zbigniewowi Strzeleckiemu

02.02.2015
Na wspólnym posiedzeniu plenarnym Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych PAN w dniu 29 stycznia 2015 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyło się uroczyste wręczenie orderu i odznaczeń Panu prof. drowi hab. Zbigniewowi Strzeleckiemu członkowi Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącemu Rządowej Rady Ludnościowej i Profesorowi w Szkole Głównej Handlowej.
Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej

30.01.2015
Konferencja Naukowa pn. „Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmocnieniu pozytywnego wizerunku statystyki”, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.
Czytaj dalej
Do góry