Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE:

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Seminarium naukowe pt. "Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.09.2018

Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się autorskie seminarium naukowe pt. „Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego (profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor w Uczelni Łazarskiego w Warszawie od 2011 r.; w latach 1992—1995 i  2006— 2011 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego).

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset osób zebranych z terenu całego kraju w 48 punktach „odbiorczych” w resorcie statystyki, w tym również w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na seminarium naukowym były:

  1. Środowisko informacyjne jako kategoria cywilizacyjna, polityczna i ekonomiczna
  2. Bezpieczne środowisko informacyjne — warunki, zagrożenia, metody ochrony i rozwoju
  3. Globalna dyfuzja środowisk informacyjnych — narzędziem polaryzacji rozwoju
  4. Jakość środowiska informacyjnego w warunkach interwencjonizmu instytucjonalnego
  5. Wpływ infrastruktury informacyjnej państwa na środowisko informacyjne
  6. Rola technologii  teleinformatycznych w kształtowaniu środowisk informacyjnych
  7. Rola statystyki oficjalnej w kształtowaniu społecznego środowiska informacyjnego

Prof. zw. dr hab. Józef Oleński wyraził zgodę na odpowiedź na ewentualne pytania dotyczące treści seminarium, które pojawią się wśród zainteresowanych.

Pytania prosimy kierować na adres Sekretarza RO Barbary Czerwińskiej - Jędrusiak, e-mail:

Tradycyjnie wszystkie nasze seminaria prowadził w imieniu Oddziału Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS.


Poniżej zamieszczamy materiały z seminarium: plakat, broszurę i prezentację.

 

Do góry