Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.01.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 19 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się autorskie seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych” dra Andrzeja Jakubowskiego z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Wprowadzenia do seminarium dokonał dr Krzysztof Markowski Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset osób zebranych z terenu całego kraju w 33 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC w resorcie statystyki. Jak każde z seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski w tym roku dedykowane było obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na seminarium naukowym były:

  1. Charakterystyka miast przygranicznych
  2. Wpływ granicy państwowej na sytuację społeczno-ekonomiczną miast
  3. Rola miast w rozwoju obszarów przygranicznych
  4. Transgraniczne obszary funkcjonalne
  5. Bariery transgranicznej integracji funkcjonalnej miast przygranicznych w Polsce

Materiały dotyczące Seminarium zostały wzbogacone o obszerną informację dot. badań transgranicznych realizowanych od kilkunastu lat przez Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Z materiałów zebranych w tym programie badań korzystał w znacznym stopniu dr Andrzej Jakubowski z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych przygotowując swój referat na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Renesans miasta. Rozwój obszarów miejskich, jako wyzwanie dla polityki spójności” w Zamość, w października 2018 r.

Uznaliśmy, że znaczenie i wartość poznawcza tego programu badań realizowanego przez Ośrodek Urzędu Statystycznego w Rzeszowie jest na tyle ważna i znacząca dla polskiej statystyki, że należy przy każdej okazji dokładnie informować, jakie to są badania, jak są realizowane i jak są publikowane wyniki. Referat dra Andrzeja Jakubowskiego jest doskonałą ilustracją wykorzystania takich badań do obserwacji i analizy niezwykle ciekawych zjawisk na pograniczu Unii Europejskiej, jakie zachodzą w efekcie ruchu transgranicznego między Polską (i Unią Europejską) a jej wschodnimi sąsiadami.


Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  .

Bliższe informacje o wykładowcach znajdują się w specjalnej broszurze.

Do góry