Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE:

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Seminarium naukowe pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształtowaniu jakości życia mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.12.2018

Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2018 r, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształtowaniu jakości życia mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych” dr Doroty Wyszkowskiej (Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku) i dr hab. Doroty Perło (Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego).

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset osób zebranych z terenu całego kraju w 37 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC w resorcie statystyki. Jak każde z seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski w tym roku dedykowane było obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były:

  1. Jakość życia w ujęciu teoretycznym
  2. Obszary jakości życia w miejskich obszarach funkcjonalnych
  3. Miejskie obszary funkcjonalne jako przedmiot badań
  4. Wskaźniki jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych – problemy metodyczne
  5. Kluczowe obszary jakości życia miejskich obszarów funkcjonalnych a ich działalność inwestycyjna – dobre praktyki

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  .

Bliższe informacje o wykładowcach znajdują się w specjalnej broszurze.

Do góry