Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Seminarium pt. Zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań „Generacje i Rodziny (GGS-PL)” będącego częścią międzynarodowego programu badawczego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.12.2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowym zespołu prof. dr hab. Ireny E. Kotowskiej (Instytut Statystyki i Demografii SGH) pt. „Zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań projektu „Generacje i Rodziny (GGS-PL)” będącego częścią  międzynarodowego programu badawczego”. Wprowadzenia i podsumowania seminarium dokonała prof. dr hab. Irena E. Kotowska laureatka tegorocznej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.
Przebieg seminarium był transmitowany na żywo w trybie wideokonferencji w środowisku LYNC (system umożliwiający aktywne uczestnictwo na bieżąco w seminarium) do urzędów statystycznych na terenie kraju. W seminarium uczestniczyło na sali ponad 60 osób oraz kilkuset uczestników w 40 punktach odbiorczych resortowej sieci LYNC na terenie kraju.
Seminarium było kolejnym z cyklu spotkań pod zbiorczym tytułem PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO. Tematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia:

  • zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań projektu „Generacje i Rodziny (GGS-PL)” będącego częścią międzynarodowego programu badawczego, przy czym uwaga była skupiona na wynikach badań dotyczących procesu tworzenia i rozwoju rodziny (przejście do dorosłości, tworzenie pierwszych związków, intencje prokreacyjne i ich realizacja, w tym w kontekście opóźniania decyzji o pierwszym dziecku) oraz relacji między pokoleniami w rodzinach (transfery opieki);
  • perspektywy polskiej rodziny w kontekście dokonujących się zmian zachowań Polaków dotyczących rodziny i ich uwarunkowań.

Program spotkania był następujący:
1. Tworzenie i rozwój rodziny

  • wchodzenie młodych generacji w dorosłość, tworzenie rodzin – prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska
  • intencje prokreacyjne i ich realizacja – dr Monika Mynarska
  • znaczenie podziału obowiązków w rodzinie dla decyzji o urodzeniu dziecka – dr Katarzyna Kocot-Górecka

2. Relacje między pokoleniami w rodzinach

  •  transfery opieki od dziadków do wnuków - dr Paweł Strzelecki
  • opieka nad osobami dorosłymi – dr Anita Abramowska-Kmon

3. Jakie są perspektywy kształtowania się sytuacji polskiej rodziny? – prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska


Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium (prezentacje, plakat, broszura) zamieszczone zostały (jak niżej) na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Statystycznego pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ .
Bliższe informacje o wykładowcach oraz instytucjach, które reprezentują, znajdują się w specjalnej broszurze.
Osoby zainteresowane bezpośrednim kontaktem z autorami wykładu oraz zgłaszający pytania i wypowiedzi dyskusyjne prosimy o kontakt z Radą Oddziału pod adresami: w.lagodzinski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl;

Do góry