Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Seminarium naukowe Oddziału Warszawskiego PTS pt. „Wybory jako badanie statystyczne”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.02.2018

W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Wybory jako badanie statystyczne” prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego (profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor w Uczelni Łazarskiego w Warszawie od 2011 r.; w latach 1992—1995 i  2006— 2011 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego).

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset osób zebranych z terenu całego kraju w 45 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC w resorcie statystyki. Jak każde z seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski w tym roku dedykowane było obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były:

  1. Statystyka – doktrynalną podstawą demokracji.
  2. Statystyczne uwarunkowania procedur decyzyjnych w systemach demokratycznych.
  3. Atrybuty systemów wyborczych oraz wyborów do organów przedstawicielskich jako masowych ankietowych badań statystycznych.
  4. Statystyczne kryteria jakości wyborów na wybranych przykładach.
  5. Kierunki usprawnienia wyborów w świetle międzynarodowych standardów statystycznych i współczesnych technologii teleinformatycznych.

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej PTS. Do załączonych materiałów seminaryjnych należą: 1) plakat, 2) broszura dot. prof. zw. dr hab. Józefa Oleńskiego, 3) aneks zawierający Raport Komisji Specjalnej (MIS) pt. „Rola statystyków”, 4) prezentacja pt. „Wybory jako badanie statystyczne”, 5) zestawienie bibliograficzne nt. metodologii badań statystycznych opracowane przez dr Bożenę Łazowską (Dyrektor CBS).

Rada Oddziału Warszawskiego PTS zwraca uwagę na bardzo bogaty materiał źródłowy dotyczący podstawowych zasad etycznych i metodologicznych ustalonych przez MIS i ONZ dla wszystkich krajów świata. Podkreślamy także przygotowanie przez dr Bożenę Łazowską (Dyrektor CBS) bibliografii wydawnictw zwartych dotyczących metodologii badań statystycznych znajdujących się w zbiorach CBS. Korzystanie z bibliografii ułatwi opatrzenie wszystkich pozycji sygnaturami bibliotecznymi CBS.

Do góry