Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE:

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Seminarium nt. "Spisy powszechne... i co dalej?"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.03.2022

W dniu 9 marca 2022 r. w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze w ramach Tygodnia Statystycznego odbyło się Seminarium nt. "Spisy powszechne... i co dalej?", zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Statystyczne oddział Zielona Góra.

Celem Seminarium było zaprezentowanie wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wystąpień. Pani Iwona Goździcka podczas wystąpienia pn. "Jak zmieniło się rolnictwo w latach 2010-2020?" omówiła wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych tendencji zmian w lubuskim rolnictwie w latach 2010-2020. Drugie wystąpienie dotyczyło działań podjętych podczas realizacji Narodowego Spisu Powszechnego, które omówiła Pani Elwira Olczyk.

Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności Polskiego Towarzystwa Statystycznego oddział Zielona Góra w 2021 r. Przewodniczący Rady Oddziału przestawił działania członków oddziału dotyczące promocji i popularyzacji statystyki publicznej w regionie:

prof. Dorota Szaban

 • razem z prof. Beatą Trzop wydały książkę "Zapiski Lubuszan "z czasów zarazy" 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka", zebrały w niej 87 historii zwykłych Lubuszan, którzy opowiedzieli o swoich emocjach i odczuciach związanych z pierwszą falą koronawirusa. Ich praca była nominowana do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego;
 • Wsparcie merytoryczne przy organizacji seminarium naukowego: "Wykorzystanie danych spisowych jako źródła działań strategicznych na poziomie kraju, regionu, miast i gmin";
 • promocja NSP wśród studentów i pracowników naukowych UZ (ambasador NSP 2021)

dr Magdalena Balak-Hrynkiewicz - wsparcie w organizacji zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej (członek komisji egzaminacyjnej)

prof. Jacek Bojarski

 • wsparcie w organizacji zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej:
   
  • współpraca w zakresie przygotowania i wykorzystania infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego do przeprowadzenia zawodów okręgowych OS
  • pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnej
  • organizacja (zaproszenie do współpracy pracowników naukowych z Wydziału matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ) i prowadzenie cyklu warsztatów dla zwycięzców zawodów okręgowych, które miały na celu pomoc w przygotowaniu uczestników Olimpiady do zawodów centralnych;

dr Ewa Synówka

 • wsparcie merytoryczne, eksperckie w przygotowaniu rankingu gmin województwa lubuskiego, realizowanego przez US we współpracy z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • wsparcie w organizacji zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej: prowadzenie cyklu warsztatów dla zwycięzców zawodów okręgowych, które miały na celu pomoc w przygotowaniu uczestników Olimpiady do zawodów centralnych

Wszyscy Członkowie PTS aktywnie wspierali popularyzowanie NSP 2021, np. poprzez udostępnianie materiałów promujących spis na prywatnych profilach w mediach społecznościach a także udział w wydarzeniach promujących spis realizowanych przez Urząd Statystyczny.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Statystycznego oddział Zielona Góra wyrazili solidarność z całym narodem ukraińskim oraz zdeklarowali pomoc, jednogłośnie podejmując uchwałę o długofalowej pomocy Ukrainie. Przekazano całość posiadanych środków pochodzących ze składek członkowskich na pomoc dla Ukrainy.


Poniżej treść uchwały PTS oddział Zielona Góra:

W związku z bezprecedensową agresją Rosji na Ukrainę, bezwzględnością i niespotykaną w cywilizowanym świecie brutalnością najeźdźcy wobec narodu ukraińskiego, jak również złamaniem standardów i umów międzynarodowych przez agresora, członkowie Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział Zielona Góra stanowczo potępiają napaść na wolną i demokratyczną Ukrainę oraz barbarzyństwo Federacji Rosyjskiej !!!

Wyrażamy solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach.

Jednocześnie przekazujemy całość posiadanych środków, pochodzących ze składek członkowskich, na pomoc dla Ukrainy.

Środki przelane zostaną na konto Samorządowej zbiorki dla Ukrainy, koordynowanej przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.


Pliki do pobrania

Do góry