Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konferencja naukowa - Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.04.2015

W dniach 3–4.09.2015 r. w Augustowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania”. Konferencja organizowana jest przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku, a jednym z jej partnerów jest białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Konferencja adresowana jest do statystyków, przedstawicieli ośrodków naukowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i jego ujęciem w polityce spójności.

Wszelkie informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej:

http://bialystok.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja-naukowa-zrownowazony-rozwoj-w-polityce-spojnosci-w-latach-2014-2020-istota-znaczenie-oraz-zakres-monitorowania-wrzesien-2015-r/

Do góry