Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Drzwi Otwarte Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pt. "Statystyka publiczna w życiu codziennym"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.04.2016

W dniu 21 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy miały miejsce Drzwi Otwarte Urzędu pt. "Statystyka publiczna w życiu codziennym". W spotkaniu uczestniczyli studenci Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczestników powitała p. Barbara Ptaszyńska - Przewodnicząca Rady Oddziału w Bydgoszczy Polskiego Towarzystwa Statystycznego, która zapoznała słuchaczy z historią i działalnością PTS. Do udziału w spotkaniu w charakterze prelegentów, oprócz przedstawicieli Referatu Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej, zaproszono również przedstawicieli Wydziału Kadr i Szkolenia, Wydziału Rejestrów oraz Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy. Podczas spotkania p. Magdalena Dembowska - samodzielny referent oraz p. Joanna Ćwiek - samodzielny referent w Wydziale Kadr przedstawiły zagadnienia związane z możliwościami odbywania praktyk i staży w Urzędzie. Następnie p. Magdalena Świtała - starszy statystyk w Wydziale Rejestrów omówiła sposoby rejestrowania podmiotu gospodarki narodowej w Rejestrze REGON  wraz z zaprezentowaniem formularzy niezbędnych podczas rejestracji podmiotu oraz zmiany wpisu w rejestrze REGON. Ponadto p. dr Dominik Śliwicki - kierownik Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy przybliżył badania i analizy prowadzone w obszarze dotyczącym rynku pracy. Uczestnicy zostali również zapoznani z tematyką badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz przekrojem tematycznym i terytorialnym wynikowych informacji statystycznych pochodzących z badań, z uwzględnieniem ogólnodostępnych zasobów informacyjnych dostępnych w formie elektronicznej na Portalu Informacyjnym GUS w postaci banków i baz danych (m.in.: Bank Danych Lokalnych, System Monitorowania Rozwoju STRATEG, Portal Geostatystyczny, Baza Demografia, Statystyczne Vademecum Samorządowca), które zaprezentowały p. Monika Kilan oraz p. Jadwiga Owsiak - statystyk w Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej. Spotkanie zakończyło się wizytą  w Bibliotece Urzędu oraz przedstawieniem znajdujących się w niej zasobów publikacyjnych, które scharakteryzowała p. Kamila Iwanek - specjalista ww. Referacie. Wygłoszone prelekcje uczestnicy spotkania ocenili jako niezwykle interesujące i przydatne w różnych aspektach kariery akademickiej i zawodowej.

Do góry