Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

„Spotkanie ze statystyką”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
06.06.2016

W dniu 4 czerwca 2016 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wspólnie z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy (KPSW) oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym Oddział w Bydgoszczy zorganizował II edycję zainaugurowanego w ubiegłym roku cyklu "Spotkań ze statystyką". Tegoroczne spotkanie odbywało się pod prowokującym hasłem „Statystyka i kłamstwo” i zgromadziło licznych słuchaczy z grona kadry naukowej KPSW, studentów, a także zaproszonych przedstawicieli instytucji aktywnie współpracujących z Urzędem. Inauguracyjny wykład pod tym samym tytułem wygłosiła: Zastępca Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, a zarazem Przewodnicząca Oddziału PTS w Bydgoszczy - Pani Barbara Ptaszyńska.

Ponadto przedstawiciele Urzędu oraz PTS zaprezentowali 4 wystąpienia powiązane z tematem głównym:

  1. Interpretacja informacji statystycznych - kierownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych (KPOBR) - Pani Wiesława Gierańczyk,
  2. Tajemnica statystyczna - kierownik Referatu Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej KPOBR - Pani Monika Kilan,
  3. Rankingi/Rangowanie - kierownik Referatu Metodologii Rynku Pracy w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy - Pan Maciej Ryczkowski,
  4. Statystyka w mediach - specjalista w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Pani Karolina Hunker.

Głównym celem organizowanych wspólnie spotkań jest poszerzenie wiedzy, rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz  zachęcenie do udziału w badaniach statystyki publicznej, a także zintegrowanie środowiska akademickiego, administracji publicznej, mediów i społeczeństwa. Spotkanie było też propozycją na naukowe spędzenie wolnego czasu.

Do góry