Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konkurs pt. „Statystyka w praktyce” w Gdańsku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.06.2015

W dniach 15.04 do 13.06.2015 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego wzięli udział w konkursie pt.: „Statystyka w praktyce”. Konkurs został zorganizowany przez gdański oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Katedrę Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego i Urząd Statystyczny w Gdańsku. Pomorski Kurator Oświaty objął Konkurs swoim honorowym patronatem.

Konkurs został zorganizowany przy wsparciu finansowym Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego, który był także głównym fundatorem nagród.

Celem konkursu było:

- sprawdzenie znajomości i rozumienia treści społecznej i ekonomicznej informacji statystycznych wśród uczestników konkursu,

- promowanie praktycznej wiedzy z zakresu statystyki i bankowości wśród uczestników konkursu,

- edukacja w zakresie pozyskiwania, analizy i interpretacji danych statystycznych,

- popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o przemianach społeczno-gospodarczych w kraju i regionie.

W konkursie startowały trzyosobowe zespoły pod opieką nauczycieli. Do pierwszego etapu zgłosiło się łącznie 49 zespołów reprezentujących 23 szkoły woj. pomorskiego.

Pliki do pobrania

Do góry