Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Wykłady o historii badań statystycznych w Europie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.01.2014

Na zaproszenie gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego a także dyrektora Urzędu Statystycznego w dniu 03.12.2013 r. z wizytą w Gdańsku gościł wieloletni Naczelnik Wydziału Archiwalnego GUS, świetny popularyzator statystyki, Pan Jan Berger. W dniu tym odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z pracownikami w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku i drugie ze studentami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Oba spotkania poświęcone były historii kształtowania się badań statystycznych w Europie. Omówione zostało powstanie pierwszych towarzystw statystycznych, Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, a także historia najważniejszych badań statystycznych, w tym polskich spisów powszechnych. Wykład był prowadzony w sposób bardzo interesujący, w oparciu o prezentację multimedialną, bogato ilustrowany materiałami archiwalnymi. Oba wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wzięło w nich udział 20 pracowników US i ok. 100 studentów WZ UG. Wizyta Pana Bergera była już kolejnym spotkaniem z historią statystyki w Gdańsku, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.

Do góry