Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Wykłady o historii spisów powszechnych w Polsce

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
09.06.2010

Gdański oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego zorganizował cykl spotkań, na których p. Jan Berger przedstawił referat o historii spisów powszechnych w Polsce w okresie od 1789 r. do czasów współczesnych. Wykład dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku został wygłoszony 24 maja 2010 r., a 25 maja br. wysłuchali go studenci, pracownicy naukowi i członkowie PTS w czasie spotkania zorganizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w którym uczestniczyło ponad 40 osób.

Spotkania z p. Janem Bergerem były bardzo interesujące. Autor referatu (historyk, wieloletni naczelnik Wydziału Archiwalnego GUS, autor licznych publikacji poświęconych historii statystyki w Polsce, członek zespołu redakcyjnego „Historii Polski w liczbach”, przewodniczący GKR PTS) w swoim wstąpieniu omówił m.in. podstawy prawne, organizację i tematykę polskich spisów powszechnych w okresie obejmującym ponad 220 lat. Prezentacja prowadzona ze swobodą i niezwykłą kompetencją była bogato ilustrowana materiałami historycznymi pozwalającymi, szczególnie studentom, zrozumieć szeroki kontekst badań statystycznych.

Do góry