Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium pt. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych – stan obecny i zmiany

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.01.2018

W dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach odbyło się Seminarium pt. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych – stan obecny i zmiany zorganizowane przez Urząd Statystyczny w Kielcach i Oddział PTS w Kielcach.

Podczas seminarium pracownicy Urzędu zaprezentowali „Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych” (NUTS) - standard geograficzny ustanowiony w celu zbierania, opracowania i rozpowszechniania na obszarze UE porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych (np. z zakresu rachunków regionalnych, demografii, rynku pracy i społeczeństwa informacyjnego), a także kształtowania regionalnych polityk krajów UE.  

Seminarium skierowane było do przedstawicieli środowisk naukowych, praktyków zajmujących się przetwarzaniem i prezentacją danych, jak również wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

Pliki do pobrania

Do góry