Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Walne Zebranie Członków Kieleckiego Oddziału PTS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.02.2019

W dniu 31 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2  odbyło się Walne Zebranie Członków Kieleckiego Oddziału PTS, na którym wybrano władze oddziału na kadencję 2019-2022 oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS w Łodzi.

W zebraniu udział wzięli członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście - przedstawiciele kieleckich wyższych uczelni, tj. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, a także Narodowego Banku Polskiego oraz lokalnych mediów.    

Zebranie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Oddziału Pani dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału za okres kadencji 2014-2018.
  2. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Aktualizacja listy członków Oddziału, w tym zatwierdzenie przyjęcia nowych członków.
  4. Wybory do Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2019-2022.
  5. Wnioski w sprawie głównych kierunków działalności Oddziału w latach 2019-2022.
  6. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS, które odbędzie się w marcu br. w Łodzi.  

 W celu uatrakcyjnienia spotkania pracownicy Świętokrzyskiego Ośrodka Badań Regionalnych –  P. mgr Sylwia Świtoń i P. mgr Dominik Górski przedstawili zebranym bardzo interesującą prezentację pt. „Jak informować, aby ustrzec się manipulacji”.  

Do góry