Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Jubileuszowa XXV konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXX Konferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania” SKAD 2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.03.2016

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedra Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na XXV Konferencję Naukową Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXX Konferencję Taksonomiczną) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania - SKAD 2016”, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2016 roku w Bełchatowie, w hotelu „Wodnik”.

Cel konferencji:

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i specjalistów z innych środowisk zawodowych. Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji i analizy danych.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

Teoria:

 •  Taksonomia;
 • Analiza dyskryminacyjna;
 • Metody porządkowania liniowego;
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej;
 • Metody analizy zmiennych ciągłych;
 • Metody analizy zmiennych dyskretnych;
 • Metody analizy danych symbolicznych;
 • Metody graficzne.

Zastosowania:

 • Analiza danych finansowych;
 • Analiza danych marketingowych;
 • Analiza danych przestrzennych;
 • Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.);
 • Aplikacje komputerowe metod statystycznych.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 15 kwietnia 2016 r. na stronie: http://konferencjaskad.syskonf.pl

Opłata konferencyjna: 1400 zł (1100 zł dla doktorantów).

Opłata pokrywa koszty pobytu oraz druk artykułów w Taksonomii (PN UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, lista B: 10 punktów w ocenie MNiSW).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji oraz w załączonej ulotce informacyjnej.

Sekretariat konferencji:

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Metod Statystycznych
ul. Rewolucji 1905r. 41/43 90-214 Łódź
e-mail:    

Pliki do pobrania

Do góry