Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

XXXIV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2015)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.11.2015

W dniach od 16 do 18 listopada 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXIV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2015 (The 34th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2015). Konferencja zorganizowana została przez Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedrę Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Czesław Domański, a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawowały mgr Anna Jurek oraz mgr Elżbieta Zalewska.

XXXIV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2015 objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej. Jej organizacja została dofinansowana przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu edukacyjnego wpisującego się w priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP, Polską Akademię Nauk oraz Urząd Miasta Łodzi – w ramach otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym oraz propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi. Partnerem konferencji była także firma StatSoft Polska Sp. z o.o.

Głównymi celami XXXIV edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna były: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania. Szeroki zakres tematów statystyki matematycznej, metod statystyki wielowymiarowej oraz ich innowacyjnych aplikacji będących przedmiotem publikacji można ująć następująco: rozkłady wielowymiarowe, testy statystyczne, metody nieparametryczne, analiza czynnikowa, analiza skupień, analiza dyskryminacyjna, analiza wariancji i regresji, metody bayesowskie, analizy Monte Carlo, data mining, procedury odporne, analiza danych cenzurowanych, rozpoznawanie obrazów, analizy stochastyczne oraz zastosowanie metod statystycznych w naukach ekonomicznych, marketingu, finansach, ubezpieczeniach, rynku kapitałowym, zarządzaniu ryzykiem oraz zastosowaniu m.in. w medycynie i opiece zdrowotnej.

W Konferencji wzięły udział 93 osoby z różnych ośrodków akademickich w Polsce – Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Łodzi, Narodowego Banku Polskiego, firmy Bosch i Siemens, a także goście z zagranicy oraz studenci UŁ. Podczas osiemnastu sesji (plenarnych i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącznie 65 referatów (w tym 11 referatów wygłoszonych w języku angielskim) oraz 2 wykładów zaproszonych.  Pierwszy wykład zaproszony wygłosił dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. UKSW z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na temat: "Proces Statystyczny jako Społeczny Proces Kwantyfikacji". Drugi wykład zaproszony wygłosili dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG oraz prof. dr hab. Mirosław Szreder z Uniwersytetu Gdańskiego, na którym zaprezentowano temat: "Big Data – nowe możliwości, nowe ograniczenia". Podczas konferencji odbyło się posiedzenie członków Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), któremu przewodniczył prof. dr hab. Czesław Domański – prezes PTS.

Kolejna, XXXV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, WAS 2016 (The 35th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2016) odbędzie się w Łodzi w dniach od 7 do 9 listopada 2016 r. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznej edycji objął prof. dr hab. Czesław Domański, a sekretarzami naukowymi zostali: mgr Piotr Szczepocki oraz dr Jacek Białek.


Do góry