Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

XXXV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.01.2017

W dniach od 7 do 9 listopada 2016 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2016 (The 35th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2016). Organizatorami konferencji były: Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedra Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Czesław Domański (Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk), a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawowali mgr Piotr Szczepocki oraz dr  hab. inż. Jacek Białek.

XXXV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2016 objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej. Jej organizacja została dofinansowana przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu edukacyjnego wpisującego się w priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP oraz Polską Akademię Nauk. Partnerami konferencji były także firma StatSoft Polska Sp. z o.o.

Głównymi celami XXXV edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna były: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania.

W Konferencji wzięło udział 78 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce – Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Warszawa, Wrocław, przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi, firmy Bosch i Siemens, a także goście z zagranicy (Włochy) oraz studenci UŁ. Podczas siedemnastu sesji (plenarnych i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącznie 64 referatów oraz 2 wykładów zaproszonych.

Konferencja rozpoczęła się w auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ. Po otwarciu konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prof. Czesława Domańskiego wystąpienia wygłosili: prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominika Rozkrut oraz Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ. Następnie pierwszy wykład zaproszony wygłosił prof. Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk) na temat Statystyka Polski – pierwszy rocznik statystyczny ziem polskich.

Do góry