Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

XXXVII Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2018

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.12.2018

W dniach 5-7 listopada 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXVII konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2018 (The 37th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2018). Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Metod Statystycznych UŁ, Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Konferencja zrealizowana została z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem konferencji była również firma StatSoft Polska sp. z o.o. Funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego objął prof. Czesław Domański, a obowiązki sekretarza naukowego konferencji objęła dr hab. Katarzyna Bolonek-Lasoń.

Głównymi celami XXXVII edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna były: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania.

W konferencji wzięło udział  80 osób z wielu ośrodków akademickich w Polsce: Białystoku, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina,  Łodzi,  Poznania, Torunia, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Łodzi i Poznania, a także goście z Włoch i Litwy. W trakcie konferencji odbyło się 18 sesji (plenarnych i panelowych), na których wygłoszono 54 referaty oraz trzy wykłady zaproszone.

Pierwsza sesja plenarna tradycyjnie poświęcona była wybitnym przedstawicielom myśli statystycznej. Sesji tej przewodniczył Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). W sesji tej wygłoszone zostały cztery referaty:

  • Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)   „Mieczysław Warmus – wspomnienie w setną rocznicę urodzin”.
  • Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie „Profesor Juliusz Leo - naukowiec, samorządowiec, polityk
  •  Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki) „Towarzystwa Naukowe w organizacji struktur niepodległej Polski” oraz „Tadeusz Korzon – pierwsze próby szacunku dochodu”.

Na konferencji odbyła się również  sesja zatytułowana  „Nowe stulecie statystyki publicznej”, która była zorganizowana wspólnie z Urzędem Statystycznym w Łodzi, a przewodniczył jej Józef Pociecha. Podczas sesji wygłoszono 5 referatów. Jako pierwszy wystąpił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  Dominik Rozkrut  wygłaszając referat „Edukacja akademicka w zakresie data science w Polsce”. Kolejnymi prelegentami byli

  • Czesław Domański i Alina Jędrzejczak  (Uniwersytet Łódzki) „Dylematy etyczne statystyków w obliczu nowych źródeł danych”
  • Tomasz Piasecki (Urząd Statystyczny w Łodzi)  „Zastosowania metod statystyczno-matematycznych w statystyce publicznej – wybrane przykłady, oczekiwania i wyzwania”
  •  Katarzyna Szkopiecka (Urząd Statystyczny w Łodzi)  „Działań Edukacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi”
  •  Anna Jaeschke (Urząd Statystyczny w Łodzi) „Spisy powszechne ludności wczoraj i dziś”.

Wykłady zaproszone wygłosili:  Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), tytuł referatu „Multivariate extreme value analysis – theory and selected financial applications”, Włodzimierz Okrasa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Statystyka przestrzenna w interdyscyplinarnej integracji badań, Mirosław Szreder (Uniwersytet Gdański) „Statistical surveys and inference in the era of big data”.

W trakcie konferencji odbyło się również posiedzenie członków Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), któremu przewodniczył prof. dr hab. Czesław Domański – prezes PTS.


Kolejna edycja konferencji, XXXVIII konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2019 (Multivariate Statistical Analysis MSA 2019), odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznej edycji objął prof. dr hab. Czesław Domański, a sekretarzem naukowym została dr Aleksandra Baszczyńska.

Do góry