Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konferencja naukowa – Statystyka Publiczna Partnerem Samorządu Terytorialnego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.10.2015

W dniach 21-22 października 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim, w ramach obchodów Światowego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, odbyła się konferencja Statystyka Publiczna Partnerem Samorządu Terytorialnego. Organizatorem konferencji był Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Olsztynie. W konferencji brali udział przedstawiciele administracji rządowej (w tym statystyki publicznej), samorządowej oraz reprezentanci świata nauki. Zaproszony został również Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W konferencji uczestniczyli także członkowie Rady Oddziału PTS w Olsztynie.

Głównym celem konferencji było podkreślenie znaczenia współpracy partnerskiej pomiędzy statystyką publiczną, a samorządem terytorialnym. Podczas konferencji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym rozwoju statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych związanych z monitorowaniem polityki spójności. Tematyka konferencji obejmowała również zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod komunikacji w regionie oraz narzędzi informatycznych usprawniających dostęp do informacji statystycznych. W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki prac badawczych realizowanych w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

http://olsztyn.stat.gov.pl/konferencja/

Do góry