Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konferencja nt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI”2016).

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.10.2016

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Olsztynie odbyła się konferencja nt.  Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI”2016). Od lat konferencję organizują Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerem strategicznym w 2016 roku był Urząd Statystyczny w Olsztynie. Przed pierwszą sesją plenarną wystąpił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Pan dr Dominik Rozkrut. 
W drugiej sesji plenarnej pt. Statystyka publiczna w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym wystąpili pracownicy Urzędu Statystycznego w Olsztynie:

  • Mgr Marek Morze – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Monitorowanie i ewaluacja polityki spójności w regionie na przykładzie Urzędu Statystycznego w Olsztynie;

  • Dr Monika Borawska – Kierownik Ośrodka Badań Obszarów Wiejskich US w Olsztynie

Obszary wiejskie w statystyce publicznej;

  • Mgr Janusz Pappelbon – Zastępca Dyrektora US w Olsztynie

Współpraca Urzędu Statystycznego w Olsztynie z Uniwersytetem w Minesocie przy realizacji projektu Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) International:

  • Mgr inż. Przemysław Slesiński – Specjalista w Wydziale Rejestrów US w Olsztynie

Możliwości wykorzystania Portalu Geostatystycznego do geowizualizacji wyników badań statystycznych.


Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/infosi/


Do góry