Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

XI Konferencja z cyklu: „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” INFO 2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
06.12.2017

W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Olsztynie odbyła się XI konferencja naukowa pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2017) zorganizowana przez Katedrę Metod Ilościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerem strategicznym konferencji był Urząd Statystyczny w Olsztynie.

Obrady otworzyły wystąpienia prof. Wacława Szymanowskiego z UWM w Olsztynie i prof. Andrzeja Kobylińskiego z SGH w Warszawie, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie Marka Morze oraz przedstawicieli Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyna, JM Rektora UWM w Olsztynie. Pan Marek Morze, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, odczytał list intencyjny Prezesa GUS, skierowany do organizatorów i uczestników konferencji.

W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników. Byli to przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, administracji publicznej oraz otoczenia biznesowego.

Tegoroczna konferencja była kontynuacją odbywających się od 2003 roku spotkań, poświęconych roli i znaczeniu informacji w życiu przedsiębiorstw, organizacji, jak i całych społeczności oraz obszarom zastosowań informacji i technologii informacyjnych. Coroczne spotkania konferencyjne stały się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań wynikających z intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii.

http://olsztyn.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje

Do góry