Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium naukowe pt. „Międzynarodowy wymiar statystyki”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.10.2011

W dniu 20 października 2011 r., w pierwszą rocznicę Światowego Dnia Statystyki, szczeciński Oddział PTS, przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, zorganizował otwarte seminarium naukowe pt. „Międzynarodowy wymiar statystyki”. W ramach spotkania referaty wygłosili:

  • Pani dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) – „Ranking krajów Europy według kryterium wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stanu środowiska naturalnego”;
  • Pani dr Marta Hozer-Koćmiel(Uniwersytet Szczeciński) – „Statystyczny portret kobiety i mężczyzny w krajach  bałtyckich”;
  • Pan dr Christian Lis(Uniwersytet Szczeciński)  –„Wykorzystanie reszt modeli wartości dodanej brutto w ocenie skutków światowego kryzysu gospodarczego”.

Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości –członków oddziału PTS, kadry naukowej szczecińskich uczelni wyższych oraz pracowników Urzędu Statystycznego w Szczecinie.  

Do góry