Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Walne Zebranie Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.01.2010

Dnia 22.01.2010 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Szczecinie, na którym wybrano władze oddziału na kadencję 2010-2014. Po ukonstytuowaniu ich skład osobowy przedstawia się następująco:

Rada Oddziału

  1. Prof. dr hab. Mirosława Gazińska- Przewodnicząca
  2. Dr Dominik Rozkrut- Zastępca Przewodniczącej
  3. Dr Katarzyna Wawrzyniak- Skarbnik
  4. Mgr Agnieszka Brzezińska- Sekretarz
  5. Dr Magdalena Mojsiewicz- Członek

Komisja Rewizyjna

  1. Mgr Janina Ofiarska- Przewodnicząca
  2. Mgr Małgorzata Arcimowicz- Zastępca Przewodniczącej
  3. Mgr Anna Mogilnicka- Członek

Delegatami na Walne Zgromadzenie PTS zostali: dr Barbara Batóg, dr Iwona Bąk, mgr Agnieszka Brzezińska, dr Iwona Foryś, prof. dr hab. Mirosława Gazińska, dr Andrzej Jurek, mgr Janina Ofiarska, dr Dominik Rozkrut, dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła, dr Maria Witek, prof. dr hab. Jan Zawadzki. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego w dniu 10 lutego 2010 r. wybrano na nową kadencję władze naczelne, w których skład weszli następujący przedstawiciele Oddziału PTS w Szczecinie:

Rada Główna
- prof. dr hab. Mirosława Gazińska (członek),
- prof. dr hab.  Jan  Zawadzki (członek);

Główna  Komisja Rewizyjna
 - dr  Andrzej Jurek (zastępca przewodniczącego)

Sąd Koleżeński
 - dr  Iwona  Bąk (członek).

Do góry