Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Informacja Rady Oddziału Warszawskiego PTS o działalności edukacyjnej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.04.2016

Rada Oddziału Warszawskiego PTS  w nowym składzie rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2011 r. Systematycznie publikowała na stronach internetowych PTS komunikaty ze swojej działalności. Do marca 2016 r. wydała 29 komunikatów, czyli komunikat ukazywał się co drugi miesiąc. W ramach tych komunikatów informowała o wygłoszonych referatach i przeprowadzonych seminariach (łącznie 49), w tym 27 własnych referatach wygłoszonych przede wszystkim przez Przewodniczącego RO oraz pozostałych  członków RO (K. Kowalski; J. Berger) i członków Oddziału Warszawskiego (B. Bulska). Przy czym do każdego seminarium naukowego Przewodniczący RO i Sekretarz RO opracowywali plakat oraz ulotkę lub broszurę na temat autora seminarium, jego działalności i dokonań. Najwięcej seminariów naukowych przeprowadzonych zostało w 2015 r. — 8 spotkań.

Ponadto Przewodniczący RO uczestniczył w Konferencjach Prasowych dotyczących badania i wyników Diagnozy Społecznej (4 spotkania), jak również był zapraszany do dyskusji w programach telewizyjnych i radiowych (22 razy). Popularyzował informacje statystyczne o Warszawie pisząc artykuły do Magazynu Ilustrowanego STOLICA, jak również artykuł na temat reaktywacji PTS do czasopisma Statistics in Transition (SiT).

Prezentacje z wygłoszonych referatów i przeprowadzonych seminariów zamieszczone zostały na stronie PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ w zakładce Seminaria oraz w zakładce Referaty.

Publikacja elektroniczna pt. Warszawa Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy w 1945 r. dedykowana Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS, zamieszczona został również na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl w zakładce Publikacje i foldery. I tak np. w 2015 r. aż 72 razy korzystali z niej zainteresowani statystyką Warszawy Czytelnicy.

W złączeniu podajemy terminy i tematykę poszczególnych referatów i seminariów.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

RAZEM

Referaty własne

14

11

1

-

1

27

Seminaria

1

6

5

8

2

22

Konferencje
i spotkania z mediami

-

7

10

7

2

26


W n i o s e k. Oddział Warszawski PTS proponuje zorganizowanie w II półroczu br. Konferencji naukowej poświęconej wkładowi PTS w edukację statystyczną oraz promocję i popularyzację statystyki w środowisku uczniów, studentów i powszechnych użytkowników danych statystycznych.


Do góry