Konferencja Naukowa pn. „Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmocnieniu pozytywnego wizerunku statystyki”, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 marca 2015 r. w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Honorowym Patronatem wydarzenie to objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin.