Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Opracowanie prof. dra hab. Tomasza Panka pt. Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.12.2016

Rada Oddziału Warszawskiego informuje, że ukazało się bardzo interesujące opracowanie prof. dra hab. Tomasza Panka pt. „Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej”. Ukazało się ono w Zeszycie Naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH [Nr 48/2016]. Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/305706237  

W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na ocenie czy prowadzona po akcesji Polski do Unii Europejskiej polityka społeczna i gospodarcza doprowadziły do zmiany dysproporcji dochodowych gospodarstw domowych w skali całej Polski oraz na poziomie regionalnym (między województwami). Ponadto zbadano zmiany tych dysproporcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Do góry