Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium pt. Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.12.2015

Szanowni Państwo,

W dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?, które było transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych w województwach na terenie kraju.

Ideą spotkania był opis stanu polskiego społeczeństwa widziany oczami autorów raportu na tle wyników badania Diagnoza Społeczna 2015 z wykorzystaniem wyników badań z lat 2009, 2011 i 2013.

Program seminarium naukowego składał się z indywidualnych wystąpień poszczególnych autorów raportu. Swoje oceny i opinie autorskie przedstawili: prof. dr hab. Janusz Czapiński (Przewodniczący Rady Monitoringu Społecznego; Prorektor WSFiZ; profesor w UW), prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska (Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN; profesor w SGH); prof. dr hab. Tomasz Panek (Wiceprzewodniczący Rady Monitoringu Społecznego; SGH). Seminarium prowadził Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS — Władysław Wiesław Łagodziński.

Informujemy jednocześnie, że raport z badania dostępny jest w Internecie pod adresem www.diagnza.com   Prezentacja z Konferencji Prasowej poświęconej finalnemu raportowi Diagnoza Społeczna 2015, która odbyła się w dniu w dniu 24  listopada 2015 r. w Centrum Prasowym PAP, dostępna jest na stronie internetowej PTS http://pts.stat.gov.pl 

Na seminarium poszczególne zagadnienia przedstawili:

  1. Mgr Władysław Wiesław Łagodziński — powitanie gości i wprowadzenie do seminarium.
  2. Prof. dr hab. Janusz Czapiński  — oceny przemian postaw, systemów wartości, zachowań oraz działań w różnych obszarach życia (uczestnictwo społeczne, zdrowie, kultura, zachowania religijne, rekreacja, a także postawy wobec otoczenia oraz zjawisk i zdarzeń społecznych, takich jak: przyjęcie EURO, Unia Europejska, imigranci; ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy aktywności społecznej i uczestnictwa społecznego).
  3. Prof. dr hab. Tomasz Panek — przemiany warunków życia gospodarstw domowych, poziom zaspakajania potrzeb, a także opinie gospodarstw domowych na temat poziomu zaspokojenia swoich potrzeb oraz ocena niedoborów w różnych dziedzinach życia.
  4. Prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska — analiza przemian sytuacji rodzin, dzietności Polek zarówno w świetle wyników Diagnozy, jak i własnych badań Pani Profesor.

Tradycyjnie wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone w Internecie pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ , a materiał filmowy z seminarium zamieszczony zostanie w najbliższym czasie na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW . Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google.

Seminarium to zamykało cykl spotkań naukowych Oddziału Warszawskiego PTS. Cieszyło się wyjątkową popularnością, ponieważ na sali było ok. 100 osób, a ponadto uczestniczyły w tym seminarium w systemie LYNC setki osób z 43 punktów odbioru. Rada Oddziału Warszawskiego PTS podziękowała Kierownictwu Urzędu Statystycznego w Warszawie za stworzenie optymalnych warunków dla realizacji misji edukacji statystycznej dla statystyków i sympatyków w statystyki.

Do góry