Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium pt. "Perspektywy rozwoju demograficznego - wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.06.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło  się seminarium naukowym pt.Perspektywy rozwoju demograficznego - wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne,  które organizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników urzędów statystycznych w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Wykład wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Gołata specjalizująca się w  metodologii badań demograficznych i statystycznych, przede wszystkim w zakresie wielowymiarowej analizy demograficznej, terytorialnego zróżnicowania procesów demograficznych i rynku pracy, spisów ludności, wykorzystania rejestrów administracyjnych w statystyce publicznej, jakości badań i danych statystycznych, integracji statystycznej z różnych źródeł informacji, statystyce regionalnej, metody reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów.

Było to już szóste seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 lat transformacji (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.

Seminarium transmitowane było (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych w województwach. Spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród wszystkich uczestników tego spotkania. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset osób zebranych w 39 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC  w resorcie statystyki, natomiast bezpośrednio na sali wysłuchało wykładu przeszło 30 osób. W spotkaniu uczestniczył i głos zabrał prof. dr hab. Józef Oleński.

Tradycyjnie seminarium prowadził, w imieniu Oddziału,  Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS.

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej PTS — poniżej. Jest już dostępny materiał filmowy (zawierający pełny przebieg seminarium) zamieszczony przez dra Bogusława Lasockiego na portalu YouTube.com – na kanale filmowym PTS_OW pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=V4kN3TQ-2Nk. Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google.

Do góry