Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.01.2016

W dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce”, które zorganizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników urzędów statystycznych w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Wykład na temat przekształceń systemu finansowego wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz specjalizująca się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym szeroko pojętej problematyce finansów. Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za osiągnięcia dydaktyczne odznaczona została srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi.

Seminarium naukowe było transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych w województwach na terenie kraju. Cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ na sali było ok. 50 osób, a ponadto uczestniczyły w tym seminarium w systemie LYNC setki osób z 44 punktów odbioru.

Seminarium było pierwszym seminarium z cyklu spotkań pod zbiorczym tytułem „25 lat transformacji (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”. Cały cykl będzie zrealizowany w pierwszym półroczu 2016 r. Następne spotkania poświęcone będą  przemianom gospodarczym, zmianom w statystyce publicznej, przemianom demograficznym, zmianom warunków życia i rewolucji informacyjnej.

Inspiracją do zorganizowania seminarium naukowego na ww. temat była publikacja prof. dr hab. Grażyny Ancyparowicz pt. „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce”, wydana przez Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie, a której już drugi nakład został sprzedany i jest przygotowywany nakład trzeci.

Podstawowymi tezami seminarium naukowego pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce”, ustalonymi przez prof. dr hab. Grażynę Ancyparowicz były:

  1. Transformacja systemowa w Polsce to następstwo fiaska doktryny komunistycznej w rywalizacji z doktryną neoliberalną.
  2. Konsensus Waszyngtoński, czyli zmowa globalnych instytucji oraz transnarodowych korporacji określiła kształt reform ustrojowych na „rynkach wschodzących", w tym także w Polsce.
  3. Rynek finansowy rósł u nas szybciej niż sfera realna, ale jego potencjał kapitałowy jest wciąż zbyt niski, z uwagi na lukę dochodową dzielącą Polskę od wysoko rozwiniętych państw OECD.
  4. Dyktat oligopoli (nie tylko finansowych) i wynikający stąd drenaż kapitału doprowadził naszą gospodarkę do stanu określanego jako „pułapka niskiego wzrostu".
  5. Każda próba odzyskania suwerenności ekonomicznej będzie napotykała na brak zrozumienia ze strony społeczeństwa i na ostry protest środowisk powiązanych towarzysko i biznesowo z zagranicznym kapitałem.

Tradycyjnie wszystkie nasze seminaria prowadzi w imieniu Oddziału  Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS — Władysław Wiesław Łagodziński.

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone w Internecie pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ , a w nieco późniejszym terminie dostępny będzie materiał filmowy (zawierający pełny przebieg seminarium) na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW . Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google.

Bliższe informacje o wykładowcy znajdują się w załączonych materiałach (plakat i broszura).

Do góry