Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium pt. Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.10.2015

W dniu 28 października 2015 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. "Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie". Ideą tego seminarium była autorska prezentacja Urzędu i przedstawienie się całemu środowisku statystyków terenowych w możliwie najbardziej realnym obrazie codziennej działalności.

Seminarium było transmitowane na żywo w systemie LYNC (system umożliwiający aktywne uczestnictwo na bieżąco w seminarium) do wszystkich urzędów statystycznych w kraju. Według naszych danych uczestniczyły w seminarium 32 grupy odbiorców, w tym głównie urzędy statystyczne z kraju.

Mamy nadzieję, że prezentacja dotycząca Urzędu Statystycznego w Lublinie pozwoliła nie tylko poznać jego działalność, ale także porównać zakres działania, problemy, sukcesy i trudności, jakie występują w sferze działania innych urzędów statystycznych w województwach. Sądzimy też, że wszystkim uczestnikom tego seminarium pozwoliła zrozumieć i docenić rolę oraz znaczenie urzędów statystycznych w województwach dla statystyki publicznej w Polsce.

Ideą spotkania było przedstawienie roli, zadań i znaczenia Urzędu w statystyce krajowej oraz regionalnej, a także uzupełnienie informacjami i faktami charakterystycznymi dla województwa lubelskiego. Mamy tu na myśli przede wszystkim fakt, że województwo lubelskie i Lublin stanowią centralną część wschodniej granicy Polski i wschodniej granicy Unii Europejskiej. Przez województwo biegnie kluczowy szlak komunikacyjny z Unii do Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

W trakcie seminarium autorzy prezentacji omówili następujące tematy:

1. Urząd Statystyczny w Lublinie (historia, misja, cele strategiczne, organizacja i działalność) — dr Krzysztof Markowski — Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

2. Współpraca transgraniczna — dr  Andrzej Jakubowski — specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych.

3. Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych jako centrum wiedzy o regionie — dr  Sławomir Dziaduch — kierownik LOBR.

4. Działalność Urzędu Statystycznego w Lublinie na rzecz opinii publicznej — mgr Magdalena Rosołowska — specjalista ds. udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych.


W związku z tym, że powyższa tematyka w dużej mierze związana jest z działalnością pozostałych urzędów statystycznych w kraju zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie komentarzy dotyczących omówionej problematyki — na adres e-mailowy:   Komentarze wraz z odpowiedzią US w Lublinie zostaną umieszczone jako uzupełnienie materiałów seminaryjnych na stronie internetowej PTS w zakładce Oddziału Warszawskiego i Lubelskiego. Zamieszczać będziemy wyłącznie materiały autorskie. Jest możliwość zachowania nazwiska do wiadomości Przewodniczącego Rady Oddziału Warszawskiego PTS. Nie będą zamieszczane natomiast informacje typu „hejty” (zawierające sformułowani obelżywe, szkalujące lub wykraczające poza zasady współżycia społecznego).

Bliższe informacje o autorach wystąpień znajdują się w załączonych materiałach.
Seminarium to stanowiło kontynuację seminariów naukowych organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS. Było to szóste spotkanie w bieżącym roku. Przewidujemy, że kolejne spotkania będą odbywały się co miesiąc.
Prezentacje z seminariów, które odbyły się w latach 2011–2015 dostępne są na ww. stronie internetowej PTS: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/

Do góry