Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium dot. Kongresu MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.09.2015

Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium poświęconym uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kongresie MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii, które organizowane jest dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, pracowników urzędów statystycznych w całym kraju oraz innych zainteresowanych osób i instytucji. 

Seminarium odbędzie się w dniu 7 października 2015 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, piętro II, sala 204, skąd będzie transmitowane do urzędów statystycznych w kraju. 

Ideą spotkania poświęconego Kongresowi MIS 2015 w Brazylii jest promocja i popularyzacja międzynarodowej organizacji statystyków, a także podkreślenie aktywnego udziału w Kongresie reprezentantów PTS. W związku z tym zaprosiliśmy, jako panelistów, członków PTS występujących na Kongresie. Program seminarium składa się z indywidualnych wystąpień poszczególnych osób. Z założenia wszystkie nasze seminaria prowadzi w imieniu Oddziału  Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS.

Przewidywany jest  następujący przebieg seminarium:

1000–1010 (tolerancja 10 minut) — rozpoczęcie spotkania.

1010–1020 — mgr Władysław Wiesław Łagodziński — otwarcie spotkania, program seminarium, zasady organizacyjne realizacji spotkania.

1020–1100 — prof. dr hab. Czesław Domański Prezes PTS; Kierownik Katedry Metod Statystycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego — Temat: rola MIS w rozwoju statystyki światowej. Rola polskich statystyków w rozwoju MIS. PTS na Kongresie MIS 2015 w Brazylii.

1100–1110 — pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia, komentarze.

1110–1150 — prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa Redaktor Naczelny SiT-ns; profesor w USKW; autor prezentacji Kongres MIS 2013 w Hong Kongu. Temat: Spatial Aspects of Well-Being – Informacja nt. sesji na 60-tym World Statistics Congress w Rio 2015.

1150–1200 pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia, komentarze.

1200–1240 — dr Marek Cierpiał-Wolan członek Redakcji SiT-ns i Wiadomości  Statystycznych, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Temat:
1. SPÓJNY SYSTEM BADAŃ STATYSTYCZNYCH DLA OBSZARÓW TRANSGRANICZNYCH  WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE GRANICE UNII EUROPEJSKIEJ.

2. WYZWANIA STATYSTYKI W DZIEDZINIE BADAŃ TRANSGRANICZNYCH W RAMACH SYSTEMU INFORMACYJNEGO STATYSTKI PUBLICZNEJ.

1240–1250 — pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia, komentarze.

1250–1315 — zakończenie seminarium — uwagi uzupełniające panelistów; bieżące informacje organizacyjne.

U w a g a. Harmonogram czasowy spotkania ma charakter elastyczny.

Seminarium będzie transmitowane na żywo w systemie LYNC (system umożliwiający aktywne uczestnictwo na bieżąco w seminarium). W celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości przekazu w systemie informatycznym statystyki publicznej, prosimy o grupowanie Uczestników w urzędach statystycznych, aby jak najmniej sesji było dołączanych. Link zostanie Państwu przekazany przed Konferencją na konto każdego z urzędów statystycznych — konto Konferencja Lync US XXX.

Bardzo zachęcamy do wcześniejszego (najpóźniej do 06.10.2015 r.) przekazania pytań w zakresie tematyki seminarium na adres e-mailowy:  

Tradycyjnie wszystkie materiały z seminarium zostaną zamieszczone w Internecie pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/

Bliższe informacje o autorach wystąpień znajdują się w załączonych materiałach.

Seminarium to stanowi kontynuację seminariów naukowych organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS, a w tym seminarium poświęconego  Kongresowi MIS 2013 w Hong Kongu. Jest to piąte spotkanie w bieżącym roku. Przewidujemy, że kolejne spotkania będą odbywały się co miesiąc.

Prezentacje z seminariów, które odbyły w latach 2011–2015 dostępne są na ww. stronie internetowej PTS: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/

Wszystkie osoby zainteresowane ww. tematyką serdecznie zapraszam na spotkanie. Dla osób, które chcą na miejscu w Urzędzie Statystycznym w Warszawie uczestniczyć w spotkaniu podajemy — dojazd: al. Żwirki i Wigury w stronę lotniska Okęcie  w prawo przed Hotelem NOVOTEL w ul. 1 Sierpnia – po lewej stronie wysoki budynek zielono-biały.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Oddziału
Warszawskiego PTS

/-/ Władysław Wiesław Łagodziński

Do góry