Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.04.2018

Seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski”


W dniu 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski” dr hab. Cecylii Leszczyńskiej (prof. UW, zajmuje się historią gospodarczą XIX i XX wieku oraz statystyką historyczną, prowadzi badania dotyczące historii bankowości centralnej, systemów monetarnych).

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset osób zebranych z terenu całego kraju w 76 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC w resorcie statystyki. Jak każde z seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski w tym roku dedykowane było obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były:

 1. Druga Rzeczpospolita: wielkie wyzwania, projekty modernizacyjne i ich realizacja
 • Unifikacja i Integracja
 • Trudna koniunktura: wielka inflacja, wielki kryzys
 • Problem agrarny
 • Industrializacja i unowocześnienie przemysłu: COP a Polska A i B
 1. Okres powojenny: w nowych granicach, w nowym ustroju, wielka zmiana społeczna
 • integracja – ziemie zachodnie i północne
 • przemieszczenia i wędrówki ludności
 • odbudowa gospodarki i ustrojowa zmiana systemu gospodarczego
 • kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje
 • przełom 1989 roku i transformacja
 • integracja z UE, wyzwania XXI wieku
 1. Podsumowanie: spojrzenie na gospodarkę w latach 1918-2018

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  .

Do góry