Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Seminarium pt. Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.10.2015

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium pt. "Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie". Problematykę związaną z tematem zaprezentuje dr Krzysztof Markowski Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie wraz zespołem pracowników Urzędu w składzie: mgr Magdalena Rosołowska, dr Sławomir Dziaduch, dr Andrzej Jakubowski. Seminarium organizowane jest dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, pracowników urzędów statystycznych w całym kraju oraz innych zainteresowanych osób i instytucji.  Liczymy na to, że prezentacja dotycząca Urzędu Statystycznego w Lublinie pozwoli nie tylko poznać jego działalność, ale także porównać zakres działania, problemy, sukcesy i trudności, jakie występują w sferze działania innych urzędów statystycznych w województwach. Sądzimy też, że wszystkim uczestnikom tego seminarium pozwoli zrozumieć i docenić rolę oraz znaczenie urzędów statystycznych w województwach dla statystyki publicznej w Polsce.

Seminarium odbędzie się w dniu 28 października 2015 r. (środa)
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, piętro II,
sala 204, skąd będzie transmitowane do urzędów statystycznych w kraju. 

Ideą spotkania jest przedstawienie roli, zadań i znaczenia Urzędu w statystyce krajowej oraz regionalnej, a także uzupełnienie informacjami i faktami charakterystycznymi dla województwa lubelskiego. Mamy tu na myśli przede wszystkim fakt, że województwo lubelskie i Lublin stanowią centralną część wschodniej granicy Polski i wschodniej granicy Unii Europejskiej. Przez województwo biegnie kluczowy szlak komunikacyjny z Unii do Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

W trakcie seminarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Syntetyczna historia Urzędu Statystycznego w Lublinie. Okres 1945–1962, a w tym szczególnie okres 1944–1945. Późniejsze przekształcenia związane z przemianami w strukturze administracyjnego podziału obszaru kraju.

2. Struktura organizacyjna Urzędu. Rozwiązania swoiste dla Urzędu Statystycznego w Lublinie.

3. Udział Urzędu Statystycznego w Lublinie w badaniach ogólnopolskich. Specjalizacja, a w tym zakresie system, tryb i formy współpracy z innymi urzędami statystycznymi w województwach. Programy i wyniki badań.

4. Badania trans graniczne i współpraca trans graniczna. Program Euro Bug.

5. Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymi (wojewódzkimi — Marszałek, Wojewoda oraz władzami terenowymi — starostwa, gminy) oraz innymi instytucjami działającymi na terenie województwa.

6. Ośrodek Lubelski jako regionalne centrum naukowe. Rola Urzędu w badaniach na rzecz regionalnych ośrodków naukowo-badawczych (wspólne badania, opracowania, seminaria itp.).

7. Urząd i jego działania na rzecz opinii publicznej (media — prasa, radio, telewizja, Internet). Udostępnianie informacji dla użytkowników indywidualnych i podmiotów społecznych. Konsultacje, porady, ekspertyzy itp.

Seminarium będzie transmitowane na żywo w systemie LYNC (system umożliwiający aktywne uczestnictwo na bieżąco w seminarium). W celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości przekazu w systemie informatycznym statystyki publicznej, prosimy o grupowanie Uczestników w urzędach statystycznych, aby jak najmniej sesji było dołączanych. Link zostanie Państwu przekazany przed Konferencją na konto każdego z urzędów statystycznych — konto Konferencja Lync US XXX.

Zachęcamy do wcześniejszego przekazywania pytań z zakresu tematyki seminarium — w terminie do 26 października 2015 r. — na adres e-mailowy:  

Tradycyjnie wszystkie materiały z seminarium zostaną zamieszczone w Internecie pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/

Bliższe informacje o autorach wystąpień znajdują się w załączonych materiałach.

Seminarium to stanowi kontynuację seminariów naukowych organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS. Jest to szóstym spotkaniem w bieżącym roku. Przewidujemy, że kolejne spotkania będą odbywały się co miesiąc.

Prezentacje z seminariów, które odbyły się w latach 2011–2015 dostępne są na ww. stronie internetowej PTS: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/

Wszystkie osoby zainteresowane ww. tematyką serdecznie zapraszam na spotkanie. Dla osób, które chcą na miejscu w Urzędzie Statystycznym w Warszawie uczestniczyć w spotkaniu podajemy — dojazd: al. Żwirki i Wigury w stronę lotniska Okęcie  w prawo przed Hotelem NOVOTEL w ul. 1 Sierpnia – po lewej stronie wysoki budynek zielono-biały.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący Rady Oddziału

Warszawskiego PTS

 

/-/ Władysław Wiesław Łagodziński

Do góry