Logo Polskie Towarzystwo Statystyczne Polskie Towarzystwo Statystyczne

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.02.2019

W dniu 13 lutego 2019 r.  w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, II piętro, sala 204, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Zebranie otworzył i zebranych powitał Przewodniczący Rady Oddziału Władysław Wiesław Łagodziński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany Władysław Wiesław Łagodziński

Przyjęto następujący porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania w 2014 r.

2. Realizacja zadań Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał

3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Oddziału za okres 2014–2019.

4. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału.

5. Wybór członków nowej Rady Oddziału.

6. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS.

7. Zatwierdzenie przyjęcia nowych członków w okresie kadencji 2014–2019.

8. Propozycje programowe ustępującej Rady Oddziału na kadencję 2019–2022.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie trzech uchwał:

  1. Uchwała Nr 1/2019 Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie absolutorium dla Rady Oddziału Warszawskiego PTS za lata 2014–2018
  2. Uchwała Nr 2/2019 Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Oddziału oraz wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego
  3. Uchwała Nr 3/2019 Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie programu działalności Oddziału Warszawskiego PTS na lata 2019–2022

Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zebrania złożył gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów działalności Oddziału, a w tym szczególnie Kierownictwu Urzędu Statystycznego w Warszawie, które umożliwiło działalność w środowisku statystyków warszawskich. Złożył także podziękowanie dla Biura Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS za wsparcie logistyczne i merytoryczne przez cały okres działalności Oddziału. Oddział wspomagany był także przez Centralną Bibliotekę Statystyczną pod kierunkiem dr Bożeny Łazowskiej (Dyrektor CBS).

Przewodniczący przekazał podziękowania wszystkim koleżankom i kolegom, którzy życzliwie wspierali i uczestniczyli w działalności Oddziału.

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z działalności Rady Oddziału za lata 2014-2018 oraz uchwały podjęte na Walnym Zebraniu. Natomiast protokół z Walnego Zebrania jest do wglądu u Sekretarza RO Barbary Czerwińskiej-Jędrusiak w lokalu Oddziału Warszawskiego przy ul. 1 Sierpnia 21.

Do góry